Skip to content
FR | ENG | ESP
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je bent hier: Start

 


11.11.11 en de perenkwestie: In een duurzaam voedselsysteem is geen plaats voor voedselverspilling

11.11.11 voert een twee jaar durende campagne over het Recht op voedsel. In volle voorbereiding van onze actiedagen in oktober en november worden we nu geconfronteerd met een voedselverspilling die tegen de borst stuit van ieder weldenkend mens. 11.11.11 vindt dat zowel de Vlaamse als de Europese overheid hier falen. Deze situaties moeten in de toekomst vermeden worden door spreiding van de afzetmarkten en meer inzet op lokale consumptie. In een duurzaam voedselsysteem is geen plaats voor voedselverspilling.

1/3 van het voedsel wordt verspild

En dat terwijl 1 op 8 mensen honger lijdt.Bovendien betekent voedselverspilling een verkwisting van schaarse grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar. 11.11.11 voert dit jaar campagne rond voedselverspilling.

Eisen duurzaam voedselbeleid: 1 jaar later

In het najaar van 2013 trok 11.11.11 met vier eisen naar onze politici. Wat werd intussen gerealiseerd?

11.11.11 in 2013

Hoeveel bracht de campagne op, waaraan wordt het geld besteed. Je vindt het allemaal in het activiteitenverslag '11.11.11 in 2013'.


facebook