Skip to content
FR | ENG | ESP
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je bent hier: Start Feiten en cijfers Financiële verslagen

Resultatenrekening 2011: Overzicht opbrengsten en kosten

We konden 2011 afsluiten met een mooie winst van 113.563 euro. Die winst is voor een groot deel te danken aan de goede campagneresultaten. Een belangrijke wijziging die ook voor de stijging zorgde, was de integratie van de landenkantoren in de rekeningen.


geconcolideerde rekening

 

 

Opmerkingen bij de resultatenrekening:


Belangrijke evoluties bij de kosten:
 • We gaven minder uit bij de Zuidwerking. Dit is te verklaren door de grote inspanning bij de afronding van het driejarenprogramma in 2010 die wegvalt. Anderzijds is de start van het nieuwe programma in 2011 altijd voorzichtig. We plannen ook extra acties in 2012 en hebben daarom een deel van de middelen overgedragen.
 • De werkingskosten zijn gedaald doordat er in 2011 geen grote evenementen zoals de Wachtnacht en de Ronde van 11 zijn doorgegaan. Evaluatiekosten en erelonen zijn in 2011 doorgeschoven naar de partners zelf.
 • De stijging van de personeelskosten is deels een gevolg van de integratie van de landenkantoren. Het lokaal personeel in het Zuiden viel in 2010 onder de partnerfinanciering en is in 2011 bij de personeelskosten gevoegd. In onze Noordwerking is de toename het gevolg van bijkomende projecten in de provincies en de uitbreiding in de communicatie- en beleidsdienst.
 • De voorzieningen namen toe door het verder aanleggen van een voorziening voor subsidiedossiers.
 • Onze leden en een aantal tijdelijke projecten ontvingen meer steun dan in 2010. Dit is te danken aan de positieve resultaten van de eigen fondsenwerving.
 • De doorgestorte subsidies zijn sterk toegenomen ten gevolge van het Haïti-project, naast de samenwerking met MO* en VODO.
 • De daling in de partnerfinanciering is eigenlijk een verschuiving van de kosten van de landenkantoren naar de rekeningen werkingskosten (€ 198.000) en personeelskosten (€ 210.700).

Belangrijke evoluties bij de opbrengsten:

 • We zagen enkele bronnen van inkomsten sterk dalen. De verkopen bij de merchandising zijn gedaald. Ook de inkomsten uit legaten waren iets minder in 2011. De diverse opbrengsten zijn aanzienlijk lager door de afwezigheid van een groot evenement zoals de Wachtnacht.
 • De financiële opbrengsten bleven op peil.
 • Gelukkig zijn ook een aantal opbrengsten aanzienlijk gestegen. Die van de fondsenwerving zijn gestegen dankzij een goede campagne. Van DGD waren er extra subsidies voor het Haïti-project. In de DGD-financiering werd bovendien de Nationale Loterij opgenomen.
 • Zoals de vorige jaren maakten wij opnieuw optimaal gebruik van tewerkstellingspremies. De opbrengsten namen vooral toe door de integratie van de landenkantoren in de rekeningen voor 91.000 euro.


Laatste aanpassing op vr 15 jun 2012
Artikel 1923 keer gelezen
Share/Bookmark