Skip to content
FR | ENG | ESP
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je bent hier: Start Vorige campagnes campagne 2009

Opbrengsten en besteding campagne 2009

€ 5.684.864,03

Met dit totaal blijven we minder dan één procent onder het resultaat van de vorige editie. In de huidige economische omstandigheden is dat best behoorlijk. En het belangrijkste is: we zullen al onze engagementen tegenover partnerorganisaties en leden volledig kunnen waarmaken.

 

 

 

Straatactie

In de loop van het 11-novemberweekend kregen we heel wat positieve berichten binnen van de comités, zodat we een optimistisch persbericht de wereld instuurden. Te optimistisch, zo bleek bij de eindafrekening van de 'lokale acties'. Dit zijn alle initiatieven die baar geld opbrengen. Naast de deur-aan-deur-actie en de verkoop op drukke plaatsen zijn dit etentjes, loopwedstrijden, quizzen, enz.

Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers blijft de lokale actie alleszins de belangrijkste bron van inkomsten en de deur-aan-deuractie het financiële succesnummer. Hier willen we dan ook samen met onze vrijwilligers de komende jaren in investeren.

De opbrengsten van de overschrijvingen op de lokale rekeningen kenden slechts een minieme daling, na jaren van gestage achteruitgang. We hopen van harte dat deze quasi stabilisatie het begin is van een ommekeer, zoals we die ook van einde jaren '90 tot 2003 kenden.

 

 

Toelagen en giften


De gemeentelijke toelagen kenden een lichte stijging. De gemeenten blijven dus ontwikkelingssamenwerking dicht bij de bevolking brengen en geven onze vrijwilligers een duw in de rug. Niettemin merken we dat in sommige gemeenten te toelage onder druk staat. Misschien moeten we meer benadrukken dat de 11.11.11-campagne de gemeenschappelijke campagne is van de Noord-Zuidbeweging en dat de sterkste programma's van 27 lidorganisaties en samenwerkingsverbanden meer dan de helft van de campagneopbrengst ontvangen?

De sterkste daling is te merken bij de provinciale toelagen. Dit komt door een heroriëntering door de provincie Oost-Vlaanderen, die jarenlang een zeer grote steun aan onze campagnes leverde.

De bijdragen van de vaste schenkers stegen nog lichtjes en ook de giften op de mailings en prospectie (giften nationaal) kenden een kleine stijging. Dat resultaat is beter dan verwacht. Het effect van de economische crisis deed zich in de eerste 10 maanden van het jaar voelen in een forse daling van de giften (-12%). Dit werd uiteindelijk ruim goed gemaakt door de opbrengst van onze traditioneel veruit belangrijkste mailing rond 11 november.

Aangezien we in 2008 geen schenkingen bij legaat mochten noteren, is deze rubriek in 2009 een welkom extraatje. De winst op de verkoop van boeken, kalenders en wenskaarten van onze uitgeverij daalde door wat extra kosten en afschrijvingen. De verkoop bleef quasi stabiel.

 

 

Besteding van de opbrengsten

 


Kosten campagne en fondsenwerving


Een campagne organiseren, communiceren en fondsen werven kost geld. Met 16,88% van de bruto-opbrengsten betaalt 11.11.11 o.a. personeel, huisvesting, affiches, mailings, tv- en radiospots. 11.11.11 streeft er altijd naar om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Vooraleer er effectief kosten gemaakt worden, wordt telkens goed geanalyseerd of dit op de efficiëntste manier gebeurt.


Netto-opbrengsten om doelstellingen te realiseren


De overige 83,12% van de bruto-opbrengsten, een bedrag van € 4.725.121 dient rechtstreeks voor de realisatie van onze doelstellingen. Hiervoor hanteren we steeds dezelfde verdeelsleutel. Het rechtse diagram geeft de vaste verdeelsleutel weer van de verdeling van de netto-opbrengsten:

  • 25% besteden wij,  op vraag van onze zuidpartners, aan educatie en beleidsbeënvloeding in het Noorden
  • 22% investeert 11.11.11 rechtstreeks in partners in het ZuidenVerdeling van de netto-opbrensten


Lidorganisaties 11.11.11 en samenwerkingsverbanden

53% van de netto-opbrengsten (€ 2.504.314) wordt geënvesteerd in onze lidorganisaties en in samenwerkingsverbanden. De essentie van de werking van 11.11.11, zowel in het Noorden als via de steun aan partners in het Zuiden, is krachtenbundeling om meer politieke impact te krijgen. Net daarom wordt het leeuwendeel van de netto-opbrengsten hierin geënvesteerd.

Educatie en beleidsbeënvloeding

25% van de netto-opbrengsten (€ 1.181.280) wordt geënvesteerd, mede op vraag van onze zuidpartners zelf, in educatie en studiewerk gericht op beleidsbeënvloeding in het Noorden. Om onrecht uit de wereld te bannen moeten beleidsmakers worden beënvloed. Dat is enkel mogelijk met sterke dossiers die het resultaat zijn van goed studiewerk. We richten ons zowel op onze eigen politici, als op het beleid van internationale instellingen. Maar zonder mediabelangstelling en zonder een stevige, gesensibiliseerde achterban is dit lobbywerk een maat voor niets. Vandaar dat goed educatie- en studiebeleid zeer belangrijk is.


Rechtstreekse samenwerking in het Zuiden

11.11.11 werkt ook rechtstreeks samen met partnerorganisaties in een beperkt aantal landen: Indonesië en de Filipijnen in Azië; Congo, Burundi en Rwanda in Afrika; Peru, Ecuador, Bolivia en Colombia in Latijns-Amerika. 22% van de netto-opbrengst (€ 1.039.527) gaat hier rechtstreeks naartoe.

Het zijn telkens kritische partners die opkomen voor bevolkingsgroepen die door de huidige globalisering of door hun eigen overheid gemarginaliseerd worden. Partners die ook in het Zuiden de krachten bundelen, die de spreekbuis zijn van verschillende basisbewegingen en waarvan een belangrijk deel van het veldwerk aansluit bij een politiek thema van 11.11.11.

53% gaat naar onze lidorganisaties en naar samenwerkingsverbandenDownload hier de gedetailleerde financiële verslagen van de campagneopbrengsten in 2009: Dit verslag kan je ook per provincie bekijken (dit gaat sneller)


Laatste aanpassing op di 06 mei 2014
Artikel 2980 keer gelezen
Share/Bookmark