Skip to content
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je klikpad:  De oprichting van CE ...

De oprichting van CELAC als de hoeksteen van integratie en ontwikkeling van Latijns-Amerika

Aangebracht door Initiatief Cuba Socialista op di 13 dec 2011
Dit weekend vond er in Caracas (Venezuela) een historische ontmoeting plaats tussen 33 Latijns-Amerikaanse landen. Op vrijdag 2 december werd namelijk het CELAC opgericht:

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische staten).
Deze organisatie moet de hoeksteen worden van de van eenheid van zuidelijk Amerika en ook van een onafhankelijke positie t.a.v. de VS.

Simon Bolívar, bevrijder van Latijns-Amerika, had al in 1824 in het parlement van Panama opgeroepen voor een federatie van de toen recentelijk onafhankelijke republieken. Door de oprichting van het CELAC komt zijn droom een stapje dichterbij.

De President van Venezuela en voorzitter van de top, Hugo Chávez, merkte op dat Zuid-Amerika veel meer is dan een geografisch concept, het is een historische eenheid. Met de creatie van het CELAC is eindelijk een aparte geopolitieke ruimte gecreëerd. Chávez verklaarde ook dat CELAC een hommage is aan de overleden ex-president van Argentinië, Nestor Kirchner, die steeds heeft gestreden voor integratie van Latijns-Amerika en de Caraïben.


Zaterdag 3 december werd er unaniem gestemd over de Verklaring van Caracas en een reeks actieplannen rond belangrijke thema's zoals drugstrafiek, voedselzekerheid, financiële speculatie, ed. . Ook werden er bepaalde standpunten verdedigd zoals een unanieme veroordeling van de VS-blokkade tegen Cuba en een erkenning van de Argentijse soevereiniteit over de Malvinas Eilanden.

De oprichting van CELAC is historisch te noemen, want voor het eerst in de geschiedenis werd in Latijns-Amerika een regionaal orgaan opgericht zonder de VS en Canada.
In 1948 werd de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waarvan de VS en Canada wel deel uitmaakten, opgericht om het zuidelijk continent in de pas te laten lopen. De OAS was niet veel meer dan een verlengstuk van de buitenlandse politiek van Washington. Maar de tijden zijn veranderd en vooral de krachtsverhoudingen. Sedert tien jaar heerst een linkse golf in de regio en bestaat de vaste wil van de meerderheid van de landen om een onafhankelijke koers te varen. De VS kan niet langer zijn wil opdringen aan de landen onder de Rio Grande. De creatie van CELAC is daar een duidelijke expressie van. CELAC staat voor samenwerking, integratie en vrede. De slogan van het CELAC is 'Para nosotros la patria es América' (voor ons is Amerika ons vaderland).

De Latijns-Amerikaanse naties hebben in het verleden reeds multilaterale economische samenwerkingsverbanden opgericht zoals de Mercosur, de Comunidad Andina, de Comunidad del Caribe, ... Daarnaast bestond er ook al samenwerking op politiek en diplomatiek niveau , zoals bijvoorbeeld de regionale parlementen, en mechanismes van conflictresolutie, namelijk de Groep van Río. In die zin komt de creatie van CELAC natuurlijk niet uit de lucht gevallen.

Er werd beslist dat de bijeenkomst in 2013 in Cuba zal plaatsvinden. Op die manier maakt CELAC al onmiddellijk duidelijk dat ze een andere weg uitgaat dan het OAS, want Cuba werd tussen 1962 en 2009 uit die organisatie geweerd. CELAC wil aan de wereld tonen dat ze genoeg heeft van haar status als 'achtertuin' van de V.S.

Toch is er nog een lange weg te gaan. Want binnen het CELAC is er wel nog sprake van politieke verdeeldheid. Zo is bijvoorbeeld de politieke tegenstelling tussen Venezolaans president Hugo Chávez en Colombiaans President Juan Manuel Santos heel groot. Het politiek bewind in Chili, Panamá, Honduras en Guatemala heeft recentelijk ook een ruk naar rechts ondergaan. Het is zeer waarschijnlijk dat dit het besluitvormingsproces binnen het nieuwe mechanisme negatief zal beïnvloeden.


Meer tegenwerk valt te verwachten van het Witte Huis. De vertegenwoordiger van het State Departement spoedde zich om te verkondigen dat de OAS de enige relevante organisatie is om Amerikaanse kwesties te behandelen. CELAC is voor hen een potentieel gevaar. Het gaat om een alliantie van 540 miljoen mensen, wonend op 20 miljoen vierkante meter. Het gaat over een regionale unie die bezit over heel wat natuurlijke rijkdommen en een Bruto Binnenlands Product heeft van meer dan 4.000 miljard dollar. Ongeveer een vijfde van alle winsten van Noord-Amerikaanse bedrijven in het buitenland is afkomstig van filialen in Latijns-Amerika. Die jaarlijkse winst is even groot als wat Nicaragua, El Salvador, Honduras, Bolivia en Haïti met een bevolking van 40 miljoen inwoners, gezamenlijk aan rijkdom produceren.[1] In de Verklaring van Caracas wordt duidelijk dat het de bedoeling is om komaf te maken met de semi-onafhankelijkheid van Latijns-Amerika en te streven naar ware integratie en onafhankelijkheid.

Ook de datum van de oprichting, 2 december 2011, heeft een symbolische waarde. Want op 2 december 1956 bereikte Fidel samen met een 80-tal revolutionairen Playa Coloradas aan de Cubaanse zuidelijke kust, met de jacht 'Granma'. Hun doel was de door de VS gesteunde dictatuur van Batista omver te werpen. Daarnaast vond oprichting van CELAC ook plaats in het jaar van de viering van 200 jaar Bolivariaanse gedachte (el Bicentinario Bolivariano).

Noot
[1] Vandaele J. & Vandepitte M., 'Wat doet China in Afrika en Latijns-Amerkia'?, MO paper, september 2010, http://www.mo.be/sites/default/files/MO-paper47_china.pdf, p. 16.


Laatste aanpassing op di 13 dec 2011
Artikel 2824 keer gelezen
Share/Bookmark

Elke organisatie is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van haar bijdrage.
Deze bijdrage is niet noodzakelijk het standpunt van 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vzw.
Klik hier voor onze disclaimer


Disclaimer | RSS | Bescherming van de persoonsgegevens
Logo Combell