Vredeseilanden (Rikolto)

Vredeseilanden streeft naar het bekomen van structurele veranderingen op politiek, sociaal, economisch en cultureel vlak in Noord en Zuid, waardoor het recht op voldoende en gezond voedsel voor gemarginaliseerde groepen in het Zuiden beter gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd wordt. In haar werking in het Zuiden legt Vredeseilanen zich toe op het initiëren of versterken van economische processen in het domein van duurzame landbouw in een ruraal milieu dwz landbouw die economisch leefbaar, sociaal aanvaardbaar en ecologisch gezond is.

In België wil Vredeseilanden een sterker en groter maatschappelijk draagvlak creëren voor internationale samenwerking op vlak van voedselzekerheid, armoedebestrijding en duurzame landbouw. Vredeseilanden stuurt er ook op aan dat Belgische en Europese beleidsmakers in concrete dossiers bijdragen aan structurele veranderingen op politiek, economisch en cultureel vlak in Noord en Zuid, waardoor ontwikkelingskansen met betrekking tot voedselzekerheid voor gemarginaliseerde groepen in het Zuiden stijgen.

Vredeseilanden (Rikolto)

Blijde Inkomststraat 50
3000 Leuven
Telefoon: 016-31 65 81
Fax: 016-31 65 80
Contacteer Vredeseilanden (Rikolto)


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11
Lid van ngo-federatie
Lid van het VEF