Skip to content
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je klikpad:  Jaarrapport 2011 - V ...

Jaarrapport 2011 - Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: een nieuw record in 2011

Aangebracht door 11.11.11 op do 31 mei 2012

De uitgaven van de Vlaamse overheid aan ontwikkelingssamenwerking stegen in 2011 fors tegenover 2010. Toen waren ze wel erg gedaald. Met een totaal van 54.037.368 euro stelde Vlaanderen een nieuw record. Hiervoor zijn enkele verklaringen te vinden.


Een eerste factor die heeft meegespeeld bij de sterke groei is het feit dat het Vlaams Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking (VAIS) een tijdje geleden zijn systeem van plannen van projecten en programma's grondig heeft aangepast. In het verleden werden vaak te weinig tijd en middelen voorzien voor de planningsfase van de projecten en programma's. Dit leidde soms tot vertraging bij de uitvoering (en dus ook de uitbetaling). Ook vielen in 2011 enkele betalingen aan multilaterale organisaties samen. Dit zal zich volgend jaar waarschijnlijk niet herhalen.

De uitgaven vanuit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking stegen hierdoor van 23,26 miljoen euro in 2010 tot 29,75 miljoen euro. Dit brengt het aandeel van de totale ODA vanuit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking op 55,1%.

 

Wisselende samenwerkingskanalen in Afrika

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking richt haar hulp op een aantal Afrikaanse landen, Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique. In Zuid-Afrika focust die voornamelijk op landbouw en voedselzekerheid en het creëren van tewerkstelling bij kwetsbare doelgroepen.

In Zuid-Afrika zien we sterke verschuivingen in 2011 tussen de verschillende kanalen van de samenwerking. Waar in 2009 en 2010 respectievelijk 65% en 71% rechtstreeks van overheid tot overheid werd betaald, is dat in 2011 nog slechts 29%. Het aandeel van VN-organisaties is dan weer heel sterk gestegen.

In de andere partnerlanden, Malawi en Mozambique zien we ook verschuivingen, maar die zijn minder groot en over het algemeen zijn de bestedingen gelijkmatiger verdeeld tussen de verschillende kanalen. In Malawi ging een groter aandeel naar projecten van duurzame handel aan vooral lokale ngo's.

In Mozambique werd gekozen om nog slechts op 1 sector in te zetten, nl. gezondheidszorg. Een logische keuze. Gezondheidszorg, met vooral de strijd tegen hiv-aids is altijd al de belangrijkste sector geweest voor de Vlaamse samenwerking met Mozambique.

 

 

Malawi, Vlaanderen als achtste donor

In Malawi zijn veel minder donoren actief, staat Vlaanderen op de achtste plaats in de ranglijst. Er wordt vooral aandacht besteed aan voedselzekerheid en het versterken van de lokale capaciteit terzake, en aan gezondheidszorg.

Over de concrete programma's en projecten horen we vooral positieve geluiden, maar dat kon in 2011 niet gezegd worden van de algemene politieke toestand in Malawi.

Voormalig president Mutharika trad hoe langer hoe repressiever op tegen wie liet blijken het niet eens te zijn met zijn beleid en hij slaagde er niet in om de diepe economische problemen aan te pakken, met ernstige schaarste aan brandstoffen en zelfs suiker, een lokaal vervaardigd product, als meest opvallende voorbeelden.

Het onverwachte overlijden van Mutharika in april 2012, wordt door de meeste Malawiërs dan ook als een kans beschouwd om een en ander grondig bij te sturen. Hopelijk kan er op deze manier een betere omgeving voor ontwikkelingssamenwerking tot stand komen, want tegen slecht bestuur kan geen enkel project optornen.


Wat brengt de toekomst: kostelijke spoken?

En dan zijn er nog de zogenaamd usurperende bevoegdheden in het kader van de federale besparingen. De financiële verantwoordelijkheid voor de universitaire ontwikkelingssamenwerking en VVOB zou worden overgedragen naar de deelstaten. Maar als dat gebeurt, zien we toch een uitdaging voor de Vlaamse regering. 11.11.11 pleit er in elk geval voor om het beheer van de middelen en de opvolging van de actoren die overgedragen worden te integreren binnen de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.
 
Financieel is het overnemen van deze verantwoordelijkheden niet min en we hopen dan ook dat dit niet ten koste zal gaan van andere, lopende, initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking vanuit Vlaanderen. Anders dreigt de hele operatie toch nog uit te draaien op een zware bezuiniging op de nek van ontwikkelingssamenwerking.

Koen Detavernier, beleidsmedewerker 11.11.11Laatste aanpassing op vr 01 jun 2012
Artikel 1417 keer gelezen
Share/Bookmark


Disclaimer | RSS | Bescherming van de persoonsgegevens
Logo Combell