Skip to content
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je klikpad:  fos-socialistische s ...

fos-socialistische solidariteit

fos-socialistische solidariteit
Grasmarkt 105 bus 46
1000 Brussel

02-552 03 00

02-552 02 96fos-socialistische solidariteit
Meer informatie Financieel steunen Meedoen en/of -werken
Visie
fos-socialistische solidariteit is de Noord-Zuidorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. Internationale solidariteit is voor ons geen holle slogan. Het is een voorwaarde om te komen tot een rechtvaardige wereld. Dat betekent voor ons een rechtvaardige verdeling van middelen. Tussen arme en rijke landen, maar ook binnen elk land. Dat betekent een economie die zich naar de noden van de bevolking plooit. Niet omgekeerd. Dat betekent respect voor de universele mensenrechten. Ook voor de rechten van vrouwen, ook voor arbeidsrechten. Maar al die zaken zullen er niet uit zichzelf komen. Daarom zijn ledenorganisaties en maatschappelijke bewegingen zo belangrijk. Ze verenigen de belangen van hun groep, ze laten hun stem horen in de besluitvorming. Zo verwerven ze de macht, een tegenmacht, om die belangen af te dwingen en om gehoord te worden. Dat is waarom wij organisaties en bewegingen in het Zuiden steunen en helpen groeien. Een geglobaliseerde wereld heeft recht op een globale tegenmacht. Daar werken we aan mee door organisaties en bewegingen, in Noord en Zuid, samen te brengen. Met onze partners werken we op twee domeinen: het recht op waardig werk en het recht op gezondheid.
Historiek
Internationale solidariteit is geen nieuw begrip voor de socialistische beweging in België. Tussen de twee wereldoorlogen, bijvoorbeeld, organiseerde ze heel wat solidariteitsactiviteiten voor de slachtoffers van Mussolini in Italië en voor het republikeinse Spanje. Later kregen die activiteiten een meer structureel karakter. In december 1947 werd Entraide Socialiste opgericht, een nieuwe organisatie die zich in de beginperiode voornamelijk bezighield met de opvang van politieke vluchtelingen. Vanaf 1960 onthaalde Entraide ook studenten uit ontwikkelingslanden. De jaren ’60 werden door de Verenigde Naties uitgeroepen tot decennium van de ontwikkeling. Meteen een reden voor Entraide om twee activiteiten op te nemen: noodhulp en structurele ontwikkelingssamenwerking. De opvolger van Entraide, Socialistische Solidariteit, ging in de jaren ’70 verder met de opvang van politieke vluchtelingen (vooral uit Chili), hielp Afrikaanse studenten en stagiairs, en begon met een ‘Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking’ (FOS) om sociale en economische ondersteuning te bieden aan initiatieven in het Zuiden. Dat FOS hielp diverse organisaties, sociale bewegingen en ook overheden van pas onafhankelijk geworden staten of nieuwe regimes, met een breed gamma van activiteiten. Daarbij was de traditie van emancipatiestrijd van Europese arbeiders en bezitlozen een belangrijke motivatie. In 1986 ontstond FOS in zijn huidige vorm. Toen splitste de unitaire organisatie Solidarité Socialiste-FCD / Socialistische Solidariteit-FOS en werd de huidige VZW opgericht.
Zuidwerking
We dragen bij tot de versterking van organisaties in het Zuiden, zoals vakbonden, boerenorganisaties, coöperatieven, vrouwenbewegingen, enz. Het zijn organisaties van mensen uit de armere lagen van de bevolking. Ze komen op voor hun politieke, sociale en economische rechten, en wegen op het beleid. Via partnerschappen met gelijkaardige organisaties uit de socialistische beweging in Vlaanderen, bouwen we mee aan een internationale tegenmacht.
Educatie en sensibilisering
We werken samen met het ABVV, de socialistische mutualiteiten, de sp.a en tal van nevenorganisaties, om internationale solidariteit hoger op de agenda te zetten, zowel bij de leden als binnen de organisaties. Dit doen we met onze jaarlijkse campagne, met onze publicaties en met ons educatief materiaal. Via partnerschappen met gelijkaardige organisaties uit het Zuiden, bouwen we mee aan een internationale tegenmacht.

Fiche 22693 keer bekeken

Artikels van fos-socialistische solidariteit

Meer ...


Disclaimer | RSS | Bescherming van de persoonsgegevens
Logo Combell