Skip to content
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je klikpad:  Amnesty Internationa ...

Amnesty International Vlaanderen vzw

Amnesty International
Kerkstraat 156
2060 Antwerpen

03 271 16 16

03 235 78 12Amnesty International
Meer informatie Financieel steunen Meedoen en/of -werken
Visie

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Onze activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.

Amnesty International is een mensenrechtenbeweging die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad heeft.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 door de Verenigde Naties aangenomen. Amnesty International vindt alle rechten van de mens even belangrijk. Niet alleen politieke en burgerlijke rechten zoals het recht te zeggen en te denken wat men wil, het recht verenigingen op te richten en te vergaderen, het recht een eigen godsdienst te kiezen, enz. Maar ook sociale en economische rechten zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, eten en onderdak.

Amnesty's missie is onderzoek te verrichten, te rapporteren en op te roepen tot actie om zware mensenrechtenschendingen te stoppen en te voorkomen. Amnesty vraagt ook gerechtigheid voor al diegenen wiens rechten zijn geschonden.

Lees hier verder.

Historiek

Amnesty International is opgericht in 1961 in het Verenigd Koninkrijk door de Britse advocaat Peter Benenson.

Benenson had een artikel gelezen over twee Portugese studenten die zeven jaar celstraf kregen omdat ze een toost op de vrijheid hadden uitgebracht. Hij begon na te denken over middelen om de Portugese regering - en andere repressieve regeringen - er toe te brengen dergelijke slachtoffers van onrechtvaardigheid in vrijheid te stellen. Hij kwam op het idee om de autoriteiten te bestoken met protestbrieven.  Om de aandacht van het publiek op het lot van politieke gevangenen te vestigen, organiseerden Benenson en andere activisten een campagne die een jaar duurde, genaamd "Appeal for Amnesty, 1961". Deze ging van start met een krantenartikel dat op 28 mei 1961 overal ter wereld verscheen onder de titel "The Forgotten Prisoners" . Het artikel riep mensen op om - onpartijdig en vreedzaam - te protesteren tegen de opsluiting van mannen en vrouwen wegens hun politieke en religieuze overtuiging. Deze gevangenen werden "gewetensgevangenen" genoemd.

Het artikel kreeg een gigantische respons. Binnen een maand hadden meer dan duizend lezers brieven gestuurd waarin zij steun of praktische hulp aanboden. Tevens stuurden ze gegevens over talloze andere gewetensgevangenen. Dit zou de drijvende kracht achter Amnesty International worden: acties van "gewone" mensen overal ter wereld. Zes maanden na de publicatie van het artikel kondigde Benenson een volgende stap aan. Wat begonnen was als een tijdelijke actie werd uitgebouwd tot een permanente internationale beweging, Amnesty International.

Binnen een jaar had de nieuwe organisatie delegaties gestuurd naar vier landen om er op te komen voor gevangenen, en hield zij zich bezig met 210 gevallen. De belangstelling en het enthousiasme waren zo groot dat in zeven landen nationale afdelingen werden opgericht.

Langzamerhand breidde Amnesty International haar werkterrein uit en begon, naast het werken voor de vrijlating van gewetensgevangenen, ook actie te voeren voor eerlijke processen voor politieke gevangenen en actie tegen het martelen en mishandelen van gevangenen in het algemeen.

In de jaren '70 sprak Amnesty International zich formeel uit tegen de doodstraf in alle omstandigheden en breidde zij dit standpunt ook uit tot buitengerechtelijke executies en "verdwijningen". Omdat Amnesty International wilde vermijden dat mensen slachtoffer zouden worden van bepaalde transacties van regeringen onderling, begon ze ook bescherming te bieden aan vluchtelingen die toevlucht zochten in een land om te ontkomen aan een repressieve regering in hun eigen land. Ook verzette de beweging zich tegen de overdracht tussen landen van expertise of wapentuig, als die tot schendingen binnen het mandaat van Amnesty International zouden leiden.

Tegelijk met de uitbouw van haar werkterrein kwamen er nieuwe methoden om druk uit te oefenen, gaande van dringende oproepen om een einde te maken aan martelingen en executies, tot breed opgezette campagnes tegen schendingen op grote schaal.

Vandaag de dag is Amnesty International zowat overal aanwezig en telt ze 2.7 miljoen leden, actiivisten, donateurs verspreid over 160 landen. Meer dan 8000 lokale groepen zijn overal ter wereld actief en in meer dan 50 landen zijn secties opgericht.

Campagnes

Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staat. Met deze grootschalige acties willen we verandering teweegbrengen en bewustzijn creëren over onderwerpen die iedereen aangaan.

Demand Dignity: Amnesty International voert campagne tegen mensenrechtenschendingen die mensen arm maken en arm houden.

Stop geweld tegen vrouwen: sinds maart 2004 voert Amnesty International wereldwijd campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Stop terreur met recht: mensenrechten zijn een essentieel wapen in de strijd tegen terreur. Enkel zo kan veiligheid bekomen worden, in heel de wereld.

Control Arms campagne: een betere controle op de wapenhandel is nodig om de ongecontroleerde handel en misbruik van wapens te doorbreken.


Educatie en sensibilisering

Amnesty International stelt educatieve dossiers ter beschikking over mensenrechten, zoals huiswerk- en lesmappen. De mappen kwamen tot stand in samenwerking met VORMEN vzw, een organisatie voor mensenrechteneducatie: www.vormen.orgFiche 13547 keer bekeken

Artikels van Amnesty International

Meer ...


Disclaimer | RSS | Bescherming van de persoonsgegevens
Logo Combell