fos-socialistische solidariteit

fos-socialistische solidariteit is de Noord-Zuidorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen.

Internationale solidariteit is noodzakelijk voor een rechtvaardige wereld. Dat betekent een rechtvaardige verdeling van middelen. Tussen arme en rijke landen, maar ook binnen elk land. Dat betekent respect voor de universele mensenrechten, rechten van vrouwen en ook voor arbeidsrechten.

Daaraan werkt fos mee door organisaties en bewegingen, in Noord en Zuid, te steunen en samen te brengen. Met onze partners werken we op twee domeinen: het recht op waardig werk en het recht op gezondheid.

fos-socialistische solidariteit

Grasmarkt 105 bus 46
1000 Brussel
Telefoon: 02-552 02 96
Fax: 02-552 03 00
Contacteer fos-socialistische solidariteit


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11
Lid van ngo-federatie
Lid van het VEF