Adjunct van de directeur – Architect

Als adjunct van de directeur-architect ben je verantwoordelijk voor de gebouw- en patrimonium
gerelateerde beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie)
binnen de algemene directie Ondersteuning en Facility, directie Gebouwen en Patrimonium.
Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen
van de (algemene) directie bereikt worden, rekening houdend met het veiligheidsbeleid.
Je bent verantwoordelijk voor de gebouw- en patrimonium gerelateerde beleidsondersteuning.
Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de vooropgestelde
doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen en de vigerende reglementering.
Je legt verbanden tussen de visie van verschillende beleidsdomeinen en infrastructuur en je
werkt actief mee aan een strategisch bouwbeleid.
Jouw takenpakket kan zeer divers zijn, gaande van zowel projectleiding, adviesvorming als beleidsondersteuning en visievorming.
Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium.

Opdrachten
- Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s;
- opvolgen en uitwerken van strategische programma’s;
- Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken;
- Het sturen van het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te komen voor alle betrokkenen;
- Opmaken van bouwkundige analyse, stedenbouwkundige analyse, ruimtelijk ontwerpend
onderzoek, voorstellen voor ruimtelijke optimalisatie en herorganisatie, onderzoek naar pps-mogelijkheden of andere samenwerkingsverbanden,…;
- Voorbereiden en opvolgen van verschillende bouwdossiers (kleine en grote renovaties,
nieuwbouw, technische studies,…) in al hun facetten, zowel wat betreft opmaak bestek, publicaties, aanstellingen externen, uitvoering en oplevering;
- Coördineren van de werkzaamheden en de processen;
- Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid;
- Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en
maatschappelijke trends);
- Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs.vgc@vgc.be
    met referentie www.vgc.be/vacatures
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000  Brussel