Adjunct van de directeur – Architect

Je bent verantwoordelijk voor de gebouw- en patrimonium gerelateerde beleidsondersteuning. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen en de vigerende reglementering.
Je legt verbanden tussen de visie van verschillende beleidsdomeinen en infrastructuur en je werkt actief mee aan een strategisch bouwbeleid.
Jouw takenpakket kan zeer divers zijn, gaande van zowel projectleiding, adviesvorming als beleidsondersteuning en visievorming.
Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium.

Opdrachten

- Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s; - opvolgen en uitwerken van strategische programma’s; - Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken; - Het sturen van het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te komen voor alle betrokkenen; - Opmaken van bouwkundige analyse, stedenbouwkundige analyse, ruimtelijk ontwerpend onderzoek, voorstellen voor ruimtelijke optimalisatie en herorganisatie, onderzoek naar pps-mogelijkheden of andere samenwerkingsverbanden,…; - Voorbereiden en opvolgen van verschillende bouwdossiers (kleine en grote renovaties, nieuwbouw, technische studies,…) in al hun facetten, zowel wat betreft opmaak bestek, publicaties, aanstellingen externen, uitvoering en oplevering; - Coördineren van de werkzaamheden en de processen; - Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid; - Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends); - Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

- dienstbaar zijn - integer handelen - betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

- anderen overtuigen - samenwerken

Omgaan met informatie - problemen analyseren - oordelen vormen - een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag - initiatief nemen - organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag - plannen en organiseren - opvolgen van taken en processen

Functiegebonden competenties - Nauwkeurig werken - Ervaring in het domein gebouwen en patrimonium - Ervaring in projectbeheer strekt tot aanbeveling - Kennis van overheidsopdrachten strekt tot aanbeveling - Pc-vaardig zijn - Gevorderde kennis van Excel en kennis van AUTOcad strekt tot aanbeveling

Diploma - Master/licentiaat in de architectuur

Ons aanbod - Voltijds contract van bepaalde duur met ingang van 15 februari 2018 t.e.m. 15 februari 2019. - Loonschaal A111 – Adjunct van de directeur - Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), een hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.

Geïnteresseerd? Stel je kandidaat en stuur ons je cv en motivatiebrief, ten laatste op 28/01/2018 Dat kan: -  via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Architect’ -  per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 29 januari 2018 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Meer informatie? Indien je nog vragen hebt met betrekking tot de inhoud van deze functie kan je terecht bij Gordan Cengic, directeur directie Gebouwen en Patrimonium, op het nummer 02 563 04 21 of via gordan.cengic@vgc.be.

Heb je nog vragen over de selectieprocedure of aanwervingsvoorwaarden? Contacteer Wendy Vandervelde op het nummer 02 563 07 33 of via wendy.vandervelde@vgc.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs.vgc@vgc.be
    met referentie www.vgc.be/vacatures
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000  Brussel