Agogisch begeleider

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een agogisch begeleider (3/5 opdracht) met een vervangingscontract van 3 april 2018 tot en met april 2019.

Opdracht: Als agogisch begeleider zal de focus van je opdracht liggen op: -

Perinataal proefproject meehelpen ontwikkelen rond kwalitatieve zwangerschapsopvolging voor alle zwangeren maar met aandacht voor de meest kwetsbaren in de 1e lijn op wijkniveau (Rabot, Bloemekeswijk en Brugse Poort) samen met wijkgezondheidscentra, K&G….

- Het versterken van ouders in hun ouderlijke competenties door middel van thematisch of procesgericht groepswerk, meer concreet perinataal groepsaanbod - Verzorgen van een laagdrempelig en warm onthaal: gezinnen concreet ondersteunen op verschillende levensdomeinen.

- Organiseren en ondersteunen van spel- en ontmoetingsmomenten.

- Individuele ondersteuning van gezinnen verzorgen, met in begrip van bemiddeling, doorverwijzing en zorgafstemming.

- Initiatief nemen naar mogelijke samenwerkingen met lokale partners i.f.v. het leren kennen, bereiken en doorverwijzen van de doelgroep.

- Participatie in lokale overlegplatformen i.f.v. signaleren naar beleid.

Competenties en attitudes:

• Empowerend werken (volgens Paulo Freire) is een belangrijk uitgangspunt in je handelen.

• Een warme aanwezigheid en betrokkenheid zijn opvallende kenmerken bij jou (cfr. Andries Baart).

• Je bent opmerkzaam voor de leefwereld van de doelgroep en je kunt op een gepaste wijze assertief opkomen voor de rechten van de doelgroep.

• Planmatig en methodisch kunnen werken. • Je bent flexibel in doen en denken.

• Je staat open voor diversiteit: anderstaligheid, sociale en etnisch-culturele diversiteit.

• Je bent bereid om constructief samen te werken in het team.

• Je kunt je eigen leiderschap opnemen en jezelf aansturen.

• Je hebt een lerend vermogen.

• Je werkt verbindend met mensen.

• Je handelt respectvol en betrokken.

• Je hebt een kritische ingesteldheid t.o.v. het eigen functioneren, het team functioneren en de maatschappij.

Profiel • Diploma: Bachelor Sociaal Werk (voorkeur sociaal-cultureel werk) of bachelor in een menswetenschappelijke opleiding. • Ervaring met groepswerk en het werken met kwetsbare gezinnen is wenselijk. • Kennis van andere talen is een meerwaarde

Aanbod

 •          Datum indiensttreding: vanaf 3 april 2018
 •          Tewerkstellingsperiode: een tijdelijk contract van 22,8/38 van april 2018 tot en met april 2019
 •          Standplaats: Bevrijdingslaan 88 Gent
 •          Verloning volgens PC 319.01 – barema A1
 •          Laptop en gsm
 •          Een boeiende en uitdagende job binnen een aangenaam en dynamisch team

Solliciteren

 •          Kandidaturen ( CV + motivatiebrief) worden verwacht uiterlijk op 28 februari 2018  via mail naar sollicitaties.gent@kindenpreventie.be en gericht aan Katrien Willaert, coördinator Inloopteam.
 •          De sollicitatieprocedure zal bestaan uit een schriftelijke proef en een gesprek. Die zullen doorgaan begin maart 2018  .Indien nodig volgt er nog een tweede gesprek.
 •          Meer info over het Inloopteam en de werking vindt u op de website: www.kindenpreventie.be/onze-werking/inloopteams/ of bij Katrien Willaert 09/217 02 96
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: volgens PC 319.01 barema A1
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij sollicitaties.gent@kindenpreventie.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie
 • 09/217.02.96
Werkgever
Inloopteam Kind en Preventie
Bevrijdingslaan 88
9000  Gent