Begeleider Bezoekruimte (m/v)

CAW De Kempen vzw

WERFT AAN

 

voor het team begeleiding Noorderkempen,

afdeling Bezoekruimte, 2 deeltijdse begeleiders 

 

 

Wie zijn wij ?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

 

De bezoekruimte heeft tot opdracht cliënten tijdelijk te ondersteunen en de nodige begeleiding aan te bieden wanneer zich ernstige moeilijkheden of conflicten voordoen bij de verwezenlijking van het recht op persoonlijk contact. De begeleiding vertrekt vanuit het organiseren van contacten en gesprekken met en tussen de cliënten, om zo opnieuw ruimte te maken voor het kind in de conflictueuze relatie. Die contacten en gesprekken vinden plaats in of buiten een fysieke bezoekruimte.

 

In de context van conflictueuze scheidingssituaties begeleidt de bezoekruimte de omgangsregeling tussen de (groot)ouder met het recht op persoonlijk contact en zijn of haar (klein)kind(eren), of tussen broers en zusjes. Centraal staat een gespecialiseerde vorm van conflictbeheersing. De ultieme doelstelling is een regeling waarin alle betrokkenen, ouders en kinderen, zich kunnen vinden.

Cliënten kunnen al dan niet gevat zijn in een gerechtelijke procedure.

 

Taken

Als medewerker ben je verantwoordelijk voor:

 • Onthaal/permanentie/vraagverduidelijking (intakeprocedure).

 • Opmaken van een overeenkomsten.

 • Toezicht in een bezoekruimte waarin cliënten eigen activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren of waarin zij beschermd worden tegen negatieve invloeden en/of tegen zichzelf.

 • Ondersteuning en begeleiding van cliënten voor, tijdens en na de bezoeken binnen of buiten de bezoekruimte. Hierbij krijgen de cliënten ruimte om hun eigen verhaal te brengen en kunnen rekenen op begrip en steun. Ze worden geactiveerd om een proces op gang te brengen om verandering te bewerkstelligen.

 • Bemiddeling omtrent het recht op persoonlijk contact waarbij vanuit een meerzijdige partijdigheid gepoogd wordt om conflicten hanteerbaar te maken of op te lossen of om een betrouwbare relatie tot stand te brengen of te herstellen.

 • Waar het nodig en mogelijk is, overleggen met of verwijzen naar andere, gespecialiseerde voorzieningen.

 • Volgen van teamvergaderingen.

 • Administratieve taken.

 • Minimum één zaterdag per maand werken.

 

 

 

Talenkennis

Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

Kennis van andere talen is een pluspunt

 

Wat verwachten wij ?

Een bachelordiploma in humane wetenschappen, in een sociale richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW.

Kennis

 • Grondige kennis van het welzijnslandschap in het arrondissement

 • de jeugdhulpverlening

 • de welzijnssector

 • justitie

 • Kennis m.b.t. scheidingsproblematiek

 • Hulpverleningsmethodiek “bemiddeling”

  Vaardigheden

 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

 • Bemiddelingsmethodiek kunnen toepassen

 • Vlot om kunnen gaan met conflictsituaties en weerstanden

 • Overzichtelijk kunnen werken met zin voor orde en nakomen van verantwoordelijkheden

 • Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid

  Attitudes

 • Respecteren van de bestaande visie en werkingsprincipes

 • Vlot in een team kunnen werken

 • Afspraken nakomen

 • Verantwoordelijkheid nemen

 • Kritisch en constructief opstellen t.o.v. de werking

 • Bereidheid tot reflectie en zelfkritiek

 • Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen

 • Bereidheid tot bijscholing

 • Flexibel zijn

   

Wij bieden

Twee contracten onbepaalde duur jobtime 50%

Barema B1c PC 319.01, de bruto startwedde bedraagt 2.266,70 € per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.

Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

 

datum in dienst: 15 januari 2018

 

Ben je geïnteresseerd ?

Surf naar www.cawdekempen.be/vacatures en kies voor de vacature “begeleider bezoekruimte”.

Vul het formulier in voor 2 januari 2018.

 

Voor meer informatie over de functie kan u terecht bij Anna Peeters, teamverantwoordelijke, 0470 10 17 46 anna.peeters@cawdekempen.be of bij Jos Bortels , directeur Begeleiding, 0478/ 32 95 73

 

De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op dinsdag 9 januari 2018 in de namiddag vanaf 13u in Herentals. De kandidaten worden telefonisch gecontacteerd i.v.m. de afspraak voor het sollicitatiegesprek.

 

Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.cawdekempen.be

Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: PC 319 barema B1c
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CAW De Kempen vzw
Hofkwartier 23
2200  Herentals