BOEKHOUDER (M/V/X) - (4/5)

Situering organisatie:  

Iedereen heeft recht op een goeie job, op sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, cultuur en ontspanning. Zo staat het in de Belgische Grondwet. In onze samenleving zijn er echter mensen voor wie deze grondrechten dode letter blijven. Zij worden op het tweede plan geschoven door maatschappelijke mechanismen die uitsluiting en achterstelling veroorzaken en in stand houden.

Samenlevingsopbouw Gent komt op voor het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities: mensen in armoede, sociale huurders, thuislozen, alleenstaanden, mensen zonder wettig verblijf, laaggeschoolde langdurig werklozen…

Samenlevingsopbouw Gent wil deze mensen opnieuw greep laten krijgen op hun leven en hun omgeving. Door hen actief te betrekken bij activiteiten en samen met hen aan de slag te gaan in projecten, willen we politici er toe aan zetten om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling; omdat iedereen wint bij sociaal beleid.

Omschrijving  functie:

Wij willen een sociaal geëngageerde  boekhouder/administratief medewerker aanwerven die onderstaande kernopdrachten met volle overgave wil vervullen.

1. De boekhouding van de organisatie in al zijn facetten:

 • uitvoering van de analytische boekhouding
 •  registratie van facturen, loonkosten en boekingstukken, maandelijkse afsluiting en opstellen van rapporteringen
 • uitvoering van de bankverrichtingen
 •  opvolging financiële procedures (+ communicatie naar medewerkers en leveranciers)
 •  opvolging liquiditeit
 •  jaarlijks neerlegging jaarrekening, patrimoniumtax
 • voorbereiding en opvolging audits,
 •  financieel luik verantwoordingsdossiers
 •  participatie bij begroting en -opvolging

2. Receptie en onthaal op de maatschappelijke zetel (afwisselend met een naaste collega)

Profiel

Vereist :

 • Je beschikt over een bachelor/ graduaat in een economische en/of sociale richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt een sterke financieel-administratieve bagage verworven zowel uit een relevante bacheloropleiding als uit werkervaring en dit bij voorkeur binnen een social profit organisatie.
 • Je kan vlot overweg met boekhoudpakketten en beschikt over een goede kennis van Excel(en andere Microsoft tools).
 • Je beschikt over relevante administratieve vaardigheden, bent nauwgezet en resultaatgericht
 • Je kan goed om met cijfers en bent kostenbewust
 • Je bent integer, zorgvuldig en correct
 • Je hebt een zeker organisatietalent en kan zelfstandig en planmatig werken met zin voor het nemen van initiatief
 • Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en bent vlot in de omgang met onze cliënten.
 • Je bent stressbestendig en kan vlot om met deadlines.
 • Je woont bij voorkeur in Gent of omgeving.
 • Gezien de inwerking verloopt via een IBO-traject (Je wordt zes maanden opgeleid on the floor.) is het noodzakelijk dat kandidaten als werkzoekende bij VDAB zijn ingeschreven.

Aanbod :

 • Een 4/5e  betrekking 30/38u, contract onbepaalde duur, na positief geëvalueerd IBO-traject van zes maanden,
 • Opstart IBO gepland uiterlijk februari 2018,
 • Een boeiende en leerrijke werkomgeving met talrijke uitdagingen
 • Een degelijke inwerking en werkbegeleiding. Om een vlotte overgang te garanderen wordt gestreefd naar 6  maand overlapping met de huidige functiehouder (die binnen de organisatie een andere functie opneemt ongeveer halverwege het jaar 2018, nog te bespreken ).
 • Een maandloon volgens de barema’s van het paritair comité 329.01 - administratie A1. Maximum 5 jaar anciënniteit over te nemen.
 • Plaats van tewerkstelling: Blaisantvest 70, 9000 Gent

Functieprofiel vind je terug op onze webstek.

Solliciteren

Contactpersoon : Lut Vael, Algemeen coördinator

Sollicitatieprocedure : Schriftelijk tav  Lut Vael, Algemeen coördinator, 

of per email: lut.vael@samenlevingsopbouw.be

We voorzien één selectiedag op woensdag 13 december. Inde voormiddag zullen we de kandidaten onderwerpen aan enkele praktische proeven, in de namiddag voorzien we selectiegesprekken.

Bijkomende informatie : Meer informatie inzake deze vacature is verkrijgbaar bij Peter Ceuppens, hoofd-administratief medewerker, peter.ceuppens@samenlevingsopbouw.be, 09 223 95 15.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Volgens PC 329.01 - Maximum 5 jaar anciëniteit
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij lut.vael@samenlevingsopbouw.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Samenlevingsopbouw Gent
Blaisantvest 70
9000  Gent