bouwbegeleid(st)er

In functie van het realiseren van bouwprojecten voor een aantal Gentse Wijkgezondheidscentra, waaronder Rabot, Malpertuus en Kapellenberg, zoeken wij een medewerker met bouwtechnische achtergrond en IT-affiniteit. Doelstelling is om samen met de architect en de coördinator van het desbetreffende WGC het bouwproject planmatig voor te bereiden en mee op te volgen. Daarnaast verwachten we van jou een schakel te zijn mbt de ICT tussen het team en de netwerkbeheerder of softwareleverancier.
Je wordt in 1 WGC-team ingebed, maar werkt ook voor en met de 2 andere WGC.

 Takenpakket

 •  Je neemt deel aan de werkgroep ‘nieuwbouw’ van de WGC en werkt nauw samen met de coördinator om het bouwproject te realiseren.
 •          Je neemt contact met aannemers, leveranciers en volgt deze dossiers (en later de werken) nauwkeurig op.
 •          Je volgt de voorbereiding van het aanbestedingsdossier op
 •          Je volgt de werf op, de uitvoeringstermijnen, facturatie, …
 • Je werkt je in in de medische software en wordt de schakel tussen het team en de netwerkbeheerder of softwareleverancier

Wat verwachten we van jou?

 •          Kennis en ervaring in bouwprojecten
 •          Ervaring in het aanbesteden en gunnen is een pluspunt
 •          Goed analytisch vermogen en planmatig kunnen handelen
 •          Zelfstandig werken (Organiseert het eigen werk in functie van de prioriteiten, procedures en situatie; beheert de tijd, leeft de termijnen na en schat externe factoren juist in zodat de verantwoordelijkheden binnen de vooropgestelde termijnen ingelost worden.)
 •          Nauwkeurig werken (Werkt precies en zorgvuldig, controleert het werk en garandeert een vooraf bepaalde eindkwaliteit)
 •          Initiatief nemen (Onderneemt actie vooraleer iemand of de situatie dit vereist. Doet spontaan voorstellen ter verbetering, neemt spontaan verantwoordelijkheid)
 •          Klantgericht en oplossingsgericht handelen
 •          Stressbestendig zijn
 •          Goede kennis van courante Microsoft producten (Windows en Office) hebben en zich inwerken in medische software (Pricare, eHealth, …)
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: PC330 barema 1.55
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij katrien.lenaerts@wgcmalpertuus.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum Rabot, Malpertuus en Kapellenberg
Begijnhoflaan 43
9000  Gent