Buurthuismedewerker met een warm hart, onbepaalde duur, 60%

BUURTWERK IS…

• een ontmoetingsplaats waar buurtbewoners netwerken uitbouwen en waar kwetsbare bewoners ondersteuning krijgen.

• een plaats waar buurtbewoners terecht kunnen voor hulp- en dienstverlening op maat van hun behoeften. Dit gaat van hulp bij administratie tot doorverwijzing naar de gepaste hulpverlening, van samen koken tot samen van cultuur genieten, van leren van elkaar tot vorming op maat, van gemeenschappelijke belangen behartigen tot samen problemen aanpakken. In het buurtwerk zetten buurtbewoners hun talenten in, met en voor elkaar.

• een plek van waaruit bewoners samen bouwen aan de buurt. Ze krijgen meer greep op hun eigen omgeving. En het samenleven wordt aangenamer en rijker.

 Opbouwwerkers en buurthuismedewerkers zorgen samen met vrijwilligers, bezoekers en partners dat het buurthuis een rijk aanbod heeft op maat van de buurt en zijn bewoners. 

ONS AANBOD

We geven je de kans om ervaring op te doen in een boeiende sector. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie- en compensatieregeling.

Het gaat om een contract van onbepaalde duur, 60% met een verloning volgens barema B2a van PC 329.01

MOGELIJKE STANDPLAATSEN

• Buurtwerk Dinamo - Deurne –Noord, Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne.

• Buurtwerk De Stek – Kiel, Sint-Bernardsesteenweg , Kiel

INTERESSE? Je kan enkel solliciteren via het formulier op de website samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be voor 3.12.2017. Het sollicitatiegesprek gaat door op 8.12.2017

Wij streven naar diversiteit in onze personeelsploeg. 

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Barema B2a volgens het paritair comité 329.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij griet.vanbaarle@samenlevingsopbouw.be
    met referentie Enkel solliciteren via het formulier op onze website
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Buurtwerk
Gasstraat 12-14
2060  Antwerpen