COACH VOOR BEGINNENDE LEERKRACHTEN

WAT DOET TEACH FOR BELGIUM?

De visie van Teach for Belgium is dat het succes van kinderen niet langer hoeft af te hangen van hun socio-economische afkomst. De vzw wil de sociale ongelijkheid in het onderwijs wegwerken door de rekrutering, selectie, opleiding en begeleiding van gemotiveerde kandidaten die als inspirerende leerkrachten worden ingezet in scholen in kansarme buurten voor een periode van twee jaar. We zetten in op die vakken waarvoor er zowel in de Vlaamse gemeenschap als in de federatie Wallonië-Brussel een tekort aan leerkrachten is. We werken hiervoor samen met de verschillende spelers in het onderwijsveld. Op lange termijn wil Teach for Belgium een vereniging van alumni uitbouwen die de vereiste ervaring en competenties hebben om zich in hun professionele loopbaan in te zetten voor een rechtvaardiger en inclusiever onderwijssysteem.

In 2018 viert Teach for Belgium haar vijfjarig bestaan. Met een team van 18 collega’s werven, trainen en ondersteunen we 128 deelnemers en alumni die elk jaar 10.000 leerlingen bereiken.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

Gedurende twee schooljaren worden onze deelnemers intensief begeleid door coaches (=tutoren) die hen continue vorming en begeleiding aanbieden. Als gevolg van het toenemend aantal deelnemers in ons programma, zoekt Teach for Belgium momenteel extra tutoren.  De rol van tutor in het kort:

 •   Individuele begeleiding van maximaal 20 beginnende leerkrachten
 •   Bijdragen aan hun vorming, gericht op hun rol als leerkracht en motivator van jongeren in scholen met een lage socio-economische index
 •   Ondersteunen van hun professionele ontwikkeling opdat zij actoren van maatschappelijk verandering kunnen worden

Als tutor rapporteer je rechtstreeks aan het departementshoofd vorming & begeleiding en werk je eveneens in nauwe samenwerking met de training manager.

 1. Je observeert elk van de jou toevertrouwde leerkrachten (ongeveer 20/voltijdse tutor) minstens éénmaal per maand in hun school, organiseert een feedback moment en stelt een actieplan op met elk van hen.
 2. Je organiseert één keer per maand een coachingsessie, individueel of in groep, op basis van de behoeftes van jouw leerkrachten. Je ondersteunt hun instap in het leerkrachtenberoep en helpt hen zich aan te passen en hun plaats te vinden in hun nieuwe omgeving, zodat ze een sterke positieve relatie kunnen ontwikkelen met alle actoren binnen de schoolomgeving.
 3. Je analyseert de leernoden van de leerkrachten onder jouw begeleiding en werkt mee aan vormingen om de kwaliteit van hun lesgeven en de impact op hun leerlingen te versterken. Je analyseert samen met de leerkrachten de resultaten van impactmetingen (hoe doeltreffend is hun lesgeven? Welke vooruitgang maken de leerlingen?) en ondersteunt hen bij het vormgeven van relevante oplossingen of nieuwe acties.
 4. Je neemt actief deel aan het creëren van een teamcultuur: je bedenkt, organiseert en beleidt teamactiviteiten die het groepsgevoel versterken en ervaringsuitwisseling en samenwerking stimuleren.  
 5. Je werkt mee aan de organisatie van de initiële vorming tijdens de zomermaanden (vijf weken durende Summer Training) en de permanente vorming doorheen het schooljaar (drie weekends)
 6. Je bent proactief zowel in je begeleiding van de leerkrachten als in je samenwerking binnen het team van collega’s. Je bent ondernemend in je communicatie naar directeurs en leerkrachten van de partnerscholen met het oog op het versterken van het Teach for Belgium netwerk.
 7. Je werkt doeltreffend en op transparante wijze samen met het team van Teach for Belgium en met onze partners, met inbegrip van universiteiten, hogescholen en partnerscholen, om samen onze impact te vergroten.

GEZOCHT PROFIEL

Opleiding

 • Master diploma (of bachelor diploma met bewezen ervaring)
 • Pedagogisch diploma (Specifieke lerarenopleiding, Professionele bachelor Lerarenopleiding, Master in de Pedagogische Wetenschappen,…) of gelijkwaardig door ervaring

Competenties

 • Je hebt een goede kennis van het Vlaamse onderwijssysteem, bij voorkeur ook in de regio Brussel
 •          Je kan leerkrachten ondersteunen en begeleiden in hun lespraktijk, via gerichte observaties, het geven van feedback en het gezamenlijk opstellen en opvolgen van een persoonlijk ontwikkelingsplan
 •          Je bent sterk in organiseren en plannen en slaagt erin concurrerende prioriteiten te managen
 •          Je bent resultaatsgericht en hebt doorzettingsvermogen
 •          Je kunt goed luisteren en stelt je beschikbaar op
 •          Je weet hoe je een team kunt motiveren en bent sterk in teamwerk
 •          Je kunt je verplaatsen om leerkrachten te gaan observeren in de deelnemende secundaire scholen, voornamelijk in Brussel maar ook in Antwerpen en Gent
 •          Je staat ervoor open om ten behoeve van de leerkrachten ruim beschikbaar te zijn: ‘s ochtends vroeg, ‘s avonds, tijdens de weekends en eventueel tijdens sommige schoolvakanties, naargelang van de behoeften aan ondersteuning
 •          Je communiceert accuraat en op professioneel niveau in het Nederlands, en hebt een goede kennis van het Frans én Engels

Ervaring

 •          Je hebt minstens 3 jaar ervaring als leerkracht in secundaire scholen en/of klassen die als kansengroepen kunnen gelden (lage socio-economische index, minder gefavoriseerde achtergrond,…)
 •          Je hebt professionele ervaring als coach en/of in het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten 

ONS AANBOD

 •          Een uitdagende job in een dynamisch team dat in volle groei is en voortdurend in ontwikkeling
 •          Een competitieve verloning voor de non-profit sector, met extra-legale voordelen
 •          Een job binnen een nationale gemeenschap en een internationaal netwerk van 48 landen (www.teachforall.org)  met mogelijkheden tot uitwisseling van kennis en ervaring
 •          Mogelijkheden tot professionele ontwikkeling en flexibele werkomstandigheden 

 

IS DEZE JOB OP JOUW LIJF GESCHREVEN?

Stuur je CV en motivatiebrief naar applynow@teachforbelgium.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij applynow@teachforbelgium.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Chaussée de Wavre 1517
1160  Auderghem