CVO Docent-Procesbegeleider in de beroepsopleiding ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ (Antwerpen)

“Alles wat je voor mij doet, maar zonder mij, doe je tegen mij”  M. Gandhi

Context

Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting vergroten de aandacht voor armoede in een dienst of organisatie. Ze doen andere professionelen stilstaan bij wat het betekent om in armoede te leven. Het decretaal erkend beroep van ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ vereist een opleiding. Deze is ingebed in het regulier onderwijssysteem en wordt erkend door de Vlaamse overheid. Voor de organisatie van de opleiding werkt De Link samen met Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) en de VDAB. Het is een vierjarige opleiding: een eenjarige voortraject en een beroepsopleiding van drie jaar. In alle vier de opleidingsjaren worden de cursisten individueel en in groep bijgestaan door een tandem van procesbegeleiders: één ervaringsdeskundige en één anders opgeleide deskundige.

In de opleiding ligt een belangrijke klemtoon op de persoonlijke levenservaring  van de cursisten. Ze leren eigen (herstel)ervaringen verbreden en professioneel inzetbaar maken, en ontwikkelen de hiervoor noodzakelijke competenties. De opleidingsmethodiek (1)  is gericht op herstel en verbinding: herstel van de eigenwaarde, herstel van belangrijke relaties, verbinding met de maatschappij en de  kansen die ze biedt, verbinding met werkers in de hulpverlening en het onderwijs,… Zelf deze processen doormaken is essentieel om dit later ook te bevorderen in  organisaties waar men  werkt. Deze emotioneel, sociaal en intellectueel zware processen worden begeleid door de tandem van procesbegeleiders.

In Antwerpen zit de groep in het eerste beroepsjaar. Dat betekent dat ze aan het tweede van vier opleidingsjaren bezig zijn. Door omstandigheden kan de anders opgeleide deskundige zijn taak als procesbegeleider niet verder opnemen. Om het individuele proces van de 15 cursisten niet te verstoren en het verloop van hun opleiding niet in gevaar te brengen zijn wij op zoek naar een nieuwe procesbegeleider die meteen inzetbaar is.

Jouw functie

Als procesbegeleider, verbonden aan de opleiding, sta je samen met een opgeleide ervaringsdeskundige  in tandem in voor de opvolging en begeleiding  van de cursisten gedurende het 4- jarige traject.  Je begeleidt de  procesgerichte modules: Methodische training en beroepspraktijk  en je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de persoonlijke processen via individuele begeleiding van cursisten

Concreet sta je in het lopende schooljaar (2017-2018) in voor ‘Methodische training’ (MT1&2) en ‘beroepspraktijk 1 (GBP1)’ uit het leerplan (2).

In de module ‘methodische training’ ligt het accent op een eerste verkenning van het toekomstige werkveld. Naast het steeds vertrekken vanuit de eigen levensgeschiedenis wordt er ook gefocust op de hulpverleningskant.  Het werkveld wordt grondig verkend.

Werken met de eigen ervaringen, de eigen binnenkant is een rode draad die doorheen alle modules loopt, maar zeer specifiek is voor de procesvakken.

In de module beroepspraktijk maken cursisten kennis met  het beroepscompetentieprofiel  van een ervaringsdeskundige. Er wordt voorbereid op de toekomstige stage in het volgende jaar.

Jouw profiel

Je staat achter de methodiek van ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ en de visie over armoede van vzw de Link.

Je hebt grote affiniteit met de doelgroep en onderschrijft de principes van empowerend werken

Je erkent de meerwaarde van diversiteit in de tandemdeskundigheid en weet deze aan te wenden in de  (individuele) begeleiding van cursisten.

Jij beschikt over de nodige competenties om jezelf te introduceren bij een (gevoelige) groep cursisten en kan hen vertrouwen bieden.

Jij hebt kennis van contextueel- en systeemdenken en kan dit toepassen in het begeleiden van groepsprocessen en individuele processen (blokkades erkennen, confronteren zonder te beschuldigen,, mensen en dienste, ontschuldigen)

Jij hebt kennis over en ervaring met ervaringsgerichte onderwijsmethoden en kan je snel inwerken in nieuwe vak inhouden.

Je kan de aanpak van jouw modules zodanig organiseren dat een ervaringsdeskundige collega op een gelijkwaardige manier inbreng kan doen en ondersteuning kan bieden aan de verwerking bij cursisten.

Jij hebt kennis van de sociale kaart (van Antwerpen) en beschikt over de nodige competenties om een netwerk van stageplaatsen op te bouwen en te onderhouden.

Je ziet de noodzaak en meerwaarde van overleg op tandem-, team-, school- en organisatieniveau en bent bereid daar de nodige tijd en energie in te investeren.

Jouw competenties

Jij bent empathisch en kan je kwetsbaar opstellen, maar bent toch voldoende assertief.

Jij stelt je meerzijdig partijdig op en hebt een open, zoekende houding.

Jij bent constructief kritisch naar anderen en naar jezelf toe en stelt eigen evidenties als docent/begeleider voldoende in vraag.

Jij kan leidingnemen, plannen en organiseren

Jij kan samenwerken en bent bereid om problemen die zich voordoen (met jezelf, met cursisten of met de praktijkplaats,…) voor te leggen aan de ervaringsdeskundige procesbegeleider, aan de opleidingscoördinator en/of aan de opleidingscoaches of collega’s procesbegeleiders.

Wat wij jou bieden

Je werkt in een sterk sociaal geëngageerde schoolcontext en bent betrokken bij een vzw met grote expertise en ervaring in armoedebestrijding.

Je maakt deel uit van een klein lokaal opleidingsteam dat elkaar sterk ondersteunt (lokale coördinator, docenten en procesbegeleiders)

Je wordt als tandem en ook individueel gecoacht, door een tandem bestaande uit een therapeutisch opgeleide coach en een ervaringsdeskundige coach.

Je kan advies en materiaal vragen bij procesbegeleiders uit andere provincies.

Je wordt sterk gestimuleerd tot deelname aan (interne en externe) vorming of bijscholing

Wij bieden jou een deeltijds contract van 55%

2017-18: 35% docent CVO TNA +20% Procesbegeleiding De Link

2018-19: 55% docent en procesbegeleiding bij CVO TNA

Huis-werkverkeer met openbaar vervoer (trein, tram, bus) wordt 100% vergoed

Extra: Indien je interesse en zin hebt kan je tot het einde van het schooljaar 2017-18 ook het docentschap voor het vak communicatie opnemen (10%).

Vereisten

Beschikken over één van de erkende diploma’s of relevante ervaring

Het is sterk aanbevolen om in het bezit te zijn van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid of bereid te zijn om dit te behalen.

Info over voorwaarden en salarissen in de CVO beroepsopleiding ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ kan je zoeken via deze link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal (indien je nog geen getuigschrift pedagogische bekwaamheid hebt valt je salaris binnen de categorie AND)

Concreet

We streven naar 19 februari 2018 als startdatum voor onze nieuwe docent-procesbegeleider

Jouw standplaats  is: Technicum-Noord Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen

Info over  de structuur van de opleiding en een voorbeeld van uurroosters vind je hier (3): https://cvotna.be/opleiding/ervaringsdeskundige-in-de-armoede-en-sociale-uitsluiting/#tab-algemeen

Procedure

Om de impact van een afwezige procesbegeleider op de groep cursisten te beperken is de periode om te solliciteren kort. Stuur voor 30 januari 2018 een motivatiebrief en CV naar de algemene opleidingscoördinator: derkje.vanderelst@delinkarmoede.be.

De eerste ronde gesprekken start zodra we vacatures ontvangen. Het laatste gesprek gaat door op vrijdag 9 februari 2018. Geselecteerde kandidaten krijgen een bijkomend gesprek met de CVO-directie.

Met extra vragen kan je bij Derkje terecht. Zij is ook telefonisch bereikbaar op 0496/402404.

Voetnoten

1 SPIESSCHAERT, F. (2005). ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Een inleiding tot methodiek’. ACCO: Leuven.

2. Leerplan opleiding ‘ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting’: http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/LeerplannenSVO/Nieuwe%20studiegebieden/LPBijzondereeducatievenoden/Ervaringsdeskundige%20in%20de%20armoede%20en%20sociale%20uitsluiting.pdf

3. Uurroosters tweede semester kunnen wijzigen door het wegvallen of verschuiven van opleidingsdagen in januari

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: salarisschalen onderwijs CVO
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij derkje.vanderelst@delinkarmoede.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CVO Technicum Noord Antwerpen - de Link vzw
Sint-Katelijnestraat 16-18
1000  Brussel