Data-analist (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het Agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil beheert ook de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangcentra in de gemeenten.

 

Plaats van tewerkstelling:

Fedasil

Hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Doel van de functie:

Met jouw collega’s zorg je voor de verwerking en analyse van de gegevens over het opvangnetwerk en de opdrachten van Fedasil om tendensen en waarnemingen op te sporen. Je werkt mee aan grondige analyses en je formuleert aanbevelingen aan de directie of stakeholders van Fedasil.

Context van de functie:

De dienst Data & Analyse verzamelt, controleert, rapporteert en analyseert kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het opvangnetwerk en de opdrachten van Fedasil. Ze produceert rapporten en analyses, zowel ‘gestandaardiseerde’ op geregelde tijdstippen (bv. maandrapport) als ‘ad-hoc’ op vraag van stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Jouw voornaamste taken zijn:

- Je omschrijft de databehoeften en doet de nodige ‘aanvragen’ (vooronderzoek, beschrijving van de doelgroep enz.).

- Je organiseert, samen met de databeheerders, de dataverzameling. Je staat in voor het goede beheer van de data en zorgt ervoor dat ze beschikbaar en toegankelijk zijn voor de andere diensten.

-Je bent verantwoordelijk voor de voortdurende verbetering, de correctheid en de coherentie van de gegevens. Je neemt deel aan de ontwikkeling van beheersinstrumenten om de werking van de dienst te verbeteren.

- Je behandelt en analyseert de gegevens die jouw dienst heeft verzameld. Je bestudeert de beschikbare variabelen in de databronnen op basis van een statistische analyse.

- Je analyseert de verbanden tussen de variabelen om tendensen en conclusies op te sporen.

- Je ontwikkelt voorspellende modellen en werkt mee aan de interpretatie van deze modellen. U past deze toe en evalueert ze.

- Je werkt mee aan verschillende projecten rond de verbetering van de databanken en de belangrijke procedures samen met andere betrokken partijen: cliënten/gebruikers, collega's van de diensten Data & Analyse en ICT, de directie en de externe actoren.

Jouw profiel:

 - Je hebt een master/licentiaatsdiploma (universitair of hoger onderwijs van het lange type van 2de cyclus).

- Je hebt een goede kennis van beschrijvende en voorspellende statistiek.

- Je hebt een goede kennis van MS Excel en MS Access en een goede basis op het vlak van programmeren. Algemene kennis over de werking van databanken (SQL) en software voor de statistische analyses (bv. R, Python) is een belangrijke troef. 

- Je zal in een tweetalige omgeving werken. Praktische kennis van het Frans wordt verwacht. Kennis van het Engels is een meerwaarde.

- Je bent in staat om verbanden te leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven te bedenken en gepaste conclusies te trekken.

- Je bent in staat om structuur te brengen in complexe informatie, er conclusies uit te trekken en gerichte acties te ondernemen om genomen beslissingen uit te voeren.

- Je geeft raad aan uw gesprekspartners en ontwikkelt met hen een vertrouwensrelatie op basis van uw expertise.

- Je bent analytisch sterk en daardoor in staat ‘de puzzel op te lossen’ en met creatieve oplossingen te komen.

- Je handelt integer, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en vermijdt elke vorm van partijdigheid. -

- Je plant en beheert op een actieve manier uw eigen ontwikkeling in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities, waarbij je jouw ontwikkeling kritisch in vraag stelt en je jezelf voortdurend verrijkt met nieuwe ideeën en werkwijzen, vaardigheden en kennis.

Ons aanbod:

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar, mogelijkheid tot verlenging).

- Je wordt aangeworven op niveau A1  De minimum basisvergoeding is €  3.051(bruto/maand) bij 0 jaar anciënniteit en op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring.

- Je hebt glijdende uren: je werkdag start tussen 7 en 9u en kan eindigen vanaf 16u

- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (trein-, tram- en busvervoer) is gratis. Indien je naar je werk komt met de fiets heb je recht op een fietsvergoeding (0,20 €/km)

- Je krijgt een maaltijdcheque van 7€ per gewerkte dag.

- Je hebt 26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding).

Selectieprocedure:

Heb je interesse in deze functie en herken je je in het gezochte profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, je curriculum vitae en een  kopie van jouw diploma via de vacaturelink op www.fedasil.be/nl/jobs

Je kan je kandidaat stellen tot en met 3/01/2018(middernacht). De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de functievereisten, worden uitgenodigd.

De selectie zal bestaan uit een praktische proef, gevolgd door een  interview (ter evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden en attitudes van de kandidaat en van de motivatie en affiniteit met het werkterrein).

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

Kandidaten die een buitenlands diploma hebben moeten een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is en moeten deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen. De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat met buitenlands diploma solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat u geslaagd bent voor dit examen.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij Raf Verduyn  (raf.verduyn@fedasil.be)

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Je wordt aangeworven op niveau A1 De minimum basisvergoeding is € 3.051(bruto/maand) bij 0 jaar anciënniteit en op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9110-107
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Fedasil Hoofdbestuur
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel