Database expert (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

Plaats van tewerkstelling:

Fedasil Hoofdzetel

Kartuizerstraat 21

1000 BRUSSEL

 

Doel van de functie:

Als database-expert bij de dienst Data & Analyse van Fedasil werk je mee aan de ontwikkeling van de bestaande databases (MS Access) waarbij je actief meedenkt over verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. Tevens werk je mee aan een nieuw project met als doelstelling de implementatie van een Datawarehouse en Business Intelligence oplossing.

 

Context van de functie:

De dienst Data & Analyse verzamelt, controleert, rapporteert en analyseert kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het opvangnetwerk en de opdrachten van Fedasil. Ze produceert rapporten en analyses, zowel ‘gestandaardiseerde’ op geregelde tijdstippen (bv. maandrapport) als ‘ad-hoc’ op vraag van stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Jouw belangrijkste taken:

- Je ondersteunt de ontwikkeling van de MS Access databases en je helpt mee aan de ontwikkeling van een nieuwe Datawarehouse en Business Intelligence oplossing.

- Je  zorgt voor de opvolging van de implementatieactiviteiten van de toegewezen databases en je zorgt ervoor dat een realisatie in de ene database correct vertaald wordt naar een wijziging in de andere database zodat de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd is.

- In samenwerking met jouw collega’s denk je mee over het ontwerp en de modellering van de databases en u adviseert over datamigratie, query optimalisatie, views, stored procedures, enz.

- Je evalueert aanpassingen, signaleert knelpunten, initieert voorstellen ter optimalisatie en werkt ze uit.

- Je bewaakt de integriteit en kwaliteit van de databases via monitoring, fine tuning en gegevenscontrole en je zorgt voor het uitvoeren van tests en back-ups.

- Actief nadenken over gepaste database-oplossingen om de informatie te beheren en processen te automatiseren.

- Oplossen van eenvoudige tot complexe databaseproblemen om ervoor te zorgen dat de collega’s optimaal gebruik kunnen maken van de database-infrastructuur bij de uitvoering van hun taken. Je neemt daarbij de verantwoordelijkheid op voor de opvolging van problemen vanaf de aanmelding tot de afsluiting.

 

Je profiel:

- Je bezit een diploma van ‘bachelor’ of je bent houder van een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

- Je hebt ruime kennis van en ervaring met de ontwikkeling en het beheer van relationele databases en meer specifiek met de MS Access, MS Power BI en PostgreSQL architectuur.

- Je bent een expert in het operationeel beheer van een databases en dit op het vlak van o.a. capacity management, performance tuning, user management, security, backup/recovery, enz.

- Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitbouwen van een datawarehouse en met Business Intelligence modelleringtechnieken

- Je beschikt over ruime kennis van en ervaring met SQL, stored procedures, triggers en functies, etc.

- Je kan uitstekend werken met MS Excel.

- Je hebt kennis van en ervaring met functionele en technische analyses en u bent in staat om functionele en technische analysedocumenten op te stellen.

- Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met gegevens- en informatiebeveiliging en het implementeren van autorisatie en authenticatie in databases.

- Je werkt goed zelfstandig en gestructureerd, kunt goed communiceren en u bent een flexibele teamspeler.

- Je bent analytisch sterk en daardoor in staat ‘de puzzel op te lossen’ en met creatieve oplossingen te komen.

- Je beheerst één van de landstalen (NL of FR) goed en hebt praktische kennis van de andere landstaal.

- Je handelt integer, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, u respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

- Je plant en beheert op een actieve manier uw eigen ontwikkeling in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities, waarbij u uw ontwikkeling kritisch in vraag stelt en je jezelf voortdurend verrijkt met nieuwe ideeën en werkwijzen, vaardigheden en kennis.

Ons aanbod

- Een voltijds arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar, mogelijkheid tot verlenging ).

- Je wordt aangeworven op niveau B1  De minimum basisvergoeding is €  2.343 (bruto/maand) bij 0 jaar anciënniteit en op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring.

- Je hebt glijdende uren: je werkdag start tussen 7 en 9u en kan eindigen vanaf 16u

- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (trein-, tram- en busvervoer) is gratis. Indien je naar je werk komt met de fiets heb je recht op een fietsvergoeding (0,20 €/km)

- Je krijgt een maaltijdcheque van 7€ per gewerkte dag.

- Je hebt 26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding).

Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.  Wij zijn een jonge organisatie in de groei, waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden!

 

Selectieprocedure

Heb je interesse in deze functie en herken je je in het gezochte profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, je curriculum vitae en een  kopie van jouw diploma via de vacaturelink op www.fedasil.be/nl/jobs

Je kan je kandidaat stellen tot en met 3/01/2018(middernacht). De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de functievereisten, worden uitgenodigd.

De selectie zal bestaan uit een praktische proef, gevolgd door een mondeling interview (ter evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden en attitudes van de kandidaat en van de motivatie en affiniteit met het werkterrein).

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

Kandidaten die een buitenlands diploma hebben moeten een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is en moeten deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen. De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat met buitenlands diploma solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat u geslaagd bent voor dit examen.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Voor meer informatie kan je terecht bij Raf Verduyn (raf.verduyn@fedasil.be).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Je wordt aangeworven op niveau B1 De minimum basisvergoeding is € 2.343 (bruto/maand) bij 0 jaar anciënniteit en op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Fedasil Hoofdzetel
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel