Expert wonen en energie

IGEAN is een dynamische intergemeentelijke vereniging werkzaam in de Antwerpse regio met burelen te Wommelgem.De vereniging is actief op de beleidsdomeinen wonen, werken, milieu, materialenkringloop en afvalbeheer in 30 aangesloten gemeenten.IGEAN treedt voor de deelnemende gemeenten op als coördinator van de projectverenigingen die opgericht werden ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, met volgende doelstellingen:

1° zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod;

2° werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;

3° informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;

4° ondersteunen van de lokale private huurmarkt.

Daarnaast is IGEAN erkend als energiehuis. Op dit ogenblik gaat het hierbij voornamelijk om de energielening, maar op termijn zullen ook andere taken inzake energie aan de energiehuizen toevertrouwd worden.

Voor deze functies zoekt IGEAN een gemotiveerde expert wonen en energie (m/v).

 Taakomschrijving

 •        Je organiseert en coördineert alle deelaspecten van het lokaal woonbeleid zoals:

-       het opvolgen van de activiteiten uit het activiteitenpakket;

-       het organiseren van concrete acties;

-       het verstrekken van informatie en organiseren van communicatie;

-       het initiëren en voorbereiden van de overlegstructuren (intern en extern);

-       …

 •        Je organiseert en coördineert alle deelaspecten van het energiehuis zoals:

-       het verstrekken van informatie over energieleningen;

-       het afsluiten van energieleningen;

-       het opvolgen van de verstrekte energieleningen;

-       het rapporteren over de energieleningen (intern en extern);

-       … .

 •        Je volgt de nieuwe (beleids-)ontwikkelingen op.
 •        Je detecteert de noden en opportuniteiten binnen IGEAN en de deelnemende besturen.
 •        Je onderhoudt contacten met alle betrokken partijen (o.m. huisvestingsambtenaren, OCMW-medewerkers, schepenen, …).
 •        Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zowel intern als extern.
 •        Je zoekt naar (financierings)mogelijkheden om de dienstverlening inzake wonen en energie te kunnen bestendigen en uit te bouwen.
 •        Je werkt voorstellen en beleidskeuzes uit om het management te ondersteunen bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Profiel

 •        Je hebt een bachelordiploma en bij voorkeur al enige ervaring inzake wonen en energie.
 •        Je bent sterk in communicatie (schriftelijk en mondeling).
 •        Je hebt voldoende empathisch vermogen.
 •        Je bent innovatief en denkt mee vooruit.
 •        Je kan strategische doelstellingen uitwerken tot concrete acties en projecten.
 •        Je hebt ervaring met het werken in teamverband, maar je kan zelfstandig werken, bent flexibel, stressbestendig en neemt graag initiatief.
 •        Je beschikt over een rijbewijs B.
 •        Een contract voor onbepaalde duur.
 •        De stabiliteit van de semi-openbare sector.
 •        Een boeiende en uitdagende job in een dynamische werkomgeving.
 •        Een marktconforme bezoldiging met tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, verzekeringspakket, …)
 • Wij bieden
  •        Een contract voor onbepaalde duur.
  •        De stabiliteit van de semi-openbare sector.
  •        Een boeiende en uitdagende job in een dynamische werkomgeving.
  •        Een marktconforme bezoldiging met tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, verzekeringspakket, …).
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij personeel@igean.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
IGEAN dienstverlening
Doornaardstraat 60
2160  Wommelgem