Financial Officer

In het kader van de verdere ontwikkeling van zijn activiteiten, zoekt Enabel een (m/v):

Financial Officer – BRUSSEL
Ref: BRU/18/16FO

Duur van de overeenkomst: Contract van onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Brussel
Vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 april 2018
Bruto maandsalaris: Klasse 5 hoofdzetel: 3.666,61 euro voor 5 jaar relevante ervaring. Het salaris zal berekend worden in functie van het reële aantal jaar relevante ervaring. Maaltijdcheques, verzekering ziekenhuisopname en gezondheidszorg, groepsverzekering, ETHIAS-Assistance 24u/24, 13e maand, dubbel vakantiegeld.

Context
Het departement Controlling draagt actief bij aan de strategische en operationele doelstellingen van Enabel, door het mogelijk te maken dat een redelijke assurance verkregen wordt rond de uitvoering van de activiteiten van de organisatie. Dat gebeurt via opleiding, ondersteuning en financiële controle van de departementen en interventies op het terrein en in België. Het departement beheert ook de cashflow en de uitrol en ondersteuning aan het informaticabeheersysteem.

Functie
Onder leiding van de coördinator van de dienst Controlling zijn de belangrijkste taken van de Financial Controller:
• Belanghebbende zijn en deelnemen aan de uitrol en uitvoering van het informaticabeheersysteem (ERP), met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de financiële informatie en de risicobeheersing (hulp voor opbouw, testing, actieve ondersteuning voor de uitrol op de hoofdzetel en het terrein, coaching van de gebruikers ...);
• Instaan voor de voorbereiding van het budget van Enabel (meedelen van de planning aan de verschillende actoren, consolideren van de ontvangen informatie, voorbereiden van de algemene kosten, doorgeven van het goedgekeurde budget);
• De evolutie van het budget het hele jaar door opvolgen (ervoor zorgen dat het goedgekeurde budgetplan wordt nageleefd, telkens de evolutie analyseren, de relevante elementen meedelen aan het management zodat de besluitvorming wordt vergemakkelijkt, verslagen voorbereiden ...);
• De financiële opvolging van de verschillende projecten op het terrein en in België ondersteunen (SLA's opvolgen, verslagen, ondersteuning aan de teams op het terrein in geval van geïdentificeerd risico ...);
• De financiële rapportering voorbereiden voor onze externe partners (DGD, Jaarverslag, ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking ...).

Profiel
Vereist opleidingsniveau en vereiste ervaring
• Bachelor in Financiën en minstens vijf jaar ervaring in een gelijkaardige functie
of
• Master in Financiën en minstens twee jaar ervaring in een gelijkaardige functie

Vereiste kennis en vaardigheden
• Brede ervaring inzake budgetbeheer
• Kennis van financieel beheer in de openbare sector
• Ervaring in risicobeheer, audit of evaluatie van financiële processen
• Ervaring met een budgettair rapporteringsinstrument en ERP
• Goede kennis van de gangbare besturingssystemen en informaticatoepassingen (MS Office, Word, Excel ...)
• Kennis van projectbeheer is een troef
• Kennis van de sector ontwikkelingssamenwerking is een troef
• Vlot Frans of Nederlands en kennis van de tweede landstaal
• Kennis van het Engels
• Flexibel en oplossingsgericht
• Zendingen voorzien in 2018 - 2019 naar onze partnerlanden (maximaal 3 zendingen/jaar)

Hebt u interesse voor deze functie? Beantwoordt u aan het gezochte profiel?
Solliciteer ten laatste op 27/02/2018 via onze website:
https://www.enabel.be/nl/content/jobs
Opgelet
Het is noodzakelijk dat u solliciteert via onze website. Enkel kandidaturen die in ons systeem worden ingevoerd via de website komen in aanmerking.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie BRU/18/16FO
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Brussel
Hoogstraat 147
1000  Brussel