Financieel en administratief medewerker

Graffiti vzw is een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie en een experimenteerplek voor kinderen en jongeren rond creatieve media. We zijn op zoek naar een medewerker die op een verantwoordelijke en gedreven manier de financiën beheert en de (personeel)administratie verzorgt. Je staat in voor de boekhouding, met jaarlijkse controle van een bedrijfsrevisor. Je sleutelt samen met het bestuur en de coördinator aan een kwalitatief en toekomstgericht financieel beleid. Daarnaast zet je je tanden maar al te graag in de personeelsadministratie.

Je vertegenwoordigt met passie en een commerciële geest onze organisatie bij klanten die graffitiopdrachten boeken: je stelt hiervoor offertes op en je regelt alles van a tot z.  

Website Graffiti vzw: www.graffitivzw.be

1.  Taakinhoud

  1.     Hoofdopdracht

Boekhouding – financieel beleid

 •          Je bent verantwoordelijk om zelfstandig de boekhouding bij te houden (aankoop, verkoop, financiële verrichtingen, maandelijkse diversen, personeelskosten, afschrijvingen, inventaris en jaarlijkse afsluit)
 •          Je bent verantwoordelijk voor  de vormgeving en aanpassing van een kwalitatief financieel beleid:

-       lange termijn- en jaarbegrotingen opmaken, die controleren en up-to-date houden (samen met de coördinator),

-       jaarlijks financiële verslagen opmaken voor het Ministerie (Afdeling Jeugd) en de vertaling hiervan voor de raad van bestuur en de Algemene Vergadering (idem),

 •          Je werkt mee aan het realiseren aan de integrale kwaliteitszorg binnen Graffiti vzw, in het  bijzonder op het vlak van financiën, middelen en eindresultaten,
 •          Je draagt zorg voor de correcte en tijdige behandeling van de verschillende subsidieerbare, wettelijke, fiscale en andere verplichtingen van de organisatie,
 •          Je verzorgt de prospectie & controle van de leveranciers (bv. offertes opvragen voor telefoon, energie, …) met het oog op een gezond financieel beleid en een duurzame ontwikkeling van de organisatie,
 •          Je onderhoudt externe contacten ter ondersteuning van het financieel beleid (bv. met  de bedrijfsrevisor, verzekeringsmakelaar, sociaal secretariaat, het Fonds sociale Maribel, bedrijf boekhoudingsprogramma, werkgeversorganisatie… ).
 •          Jij bent dé schakel tussen de werkgever, het personeel en het sociaal kantoor. Je bent verantwoordelijk voor de personeelsadministratie: lonen, verzekeringen, vakantiegeld en eindejaarspremie, …
 •          Je volgt het loonbeleid op in overleg met de coördinator (loonschalen, indexeringen, anciënniteit,…).
 •          Je zorgt voor de administratieve opvolging en afhandeling van onze dienstverlening, in nauw contact met de klanten (deelnemerslijsten, evaluaties, facturen, …).
 •          Je controleert of de wettelijke en reglementaire verplichtingen correct nagekomen  worden en neemt, indien nodig, de gepaste maatregelen.
 •          Je bent de contactpersoon met het sociaal secretariaat en de werkgeversorganisatie Sociare,
 •          Je volgt het medisch secretariaat op.

 

 (Personeel)administratie

 1. 2    Randopdrachten

Graffiti-opdrachten

 •          Je vertegenwoordigt Graffiti vzw in je relatie met klanten die een graffiti-opdracht bij ons boeken. Je zorgt voor een correcte afhandeling: van het eerste contact, over de offerte, tot de afspraken met de graffiteurs en de afhandeling van alle praktische zaken (vervoer, materiaal e.d.)
 •          Je denkt en werkt mee aan het inhoudelijk beleid van de organisatie als lid van het team van Graffiti vzw.

 

Beleid

2.  Profiel

Wie ben jij? Je hebt volgende troeven in huis:

-       Je bent een administratieve duizendpoot, punctueel, met oog voor detail ;

-       Je kunt goed overweg met een dubbele boekhouding, ervaring hierin is een must ;

-       Je beheerst vlot tot zeer vlot gangbare softwarepakketten (MS Excel, Word, …). Je hebt ervaring in het werken met boekhoudingssoftware;

-       Je kunt constructief en probleemoplossend denken;

-       Je hebt  organisatorisch talent: je kunt diverse taken flexibel plannen en structureren, prioriteiten stellen en je kunt omgaan met deadlines;

-       Je kunt zelfstandig én in team werken en je hebt zin voor verantwoordelijkheid;

-       Je bent communicatief en redactioneel vaardig ten aanzien van onze vrijwilligers, klanten en officiële instanties;

-       Een gezonde commerciële ingesteldheid is een pluspunt.

-       Je behaalde minstens een  bachelor diploma in een financiële richting of je hebt minimaal 3 jaar professionele ervaring met financieel beheer en loonadministratie opgebouwd;

-       Je bent in het bezit van een rijbewijs B;

-       Je woont in  (de regio) Gent ;

-       Beschikbaarheid: zo snel mogelijk, liefst vanaf 1 februari 2018.

Een Graffiti vzw medewerker/ster  

 

-       is een enthousiaste, geëngageerde en assertieve collega

-       is leergierig en bereid tot het aanleren van nieuwe zaken in functie van de opdrachten,

-       heeft doorzettingsvermogen en is stressbestendig,

-       is stipt en nauwgezet, klantgericht, met oog voor detail en zin voor kwaliteit,

-       is flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk (+/- 1 keer per maand),

-       is maatschappijkritisch en sterk sociaal geëngageerd,

-       is loyaal t.a.v. de organisatie.

 3Wij bieden aan:

-          Een deeltijdse job (4/5) met contract van onbepaalde duur. Met kans op uitbreiding naar een voltijdse baan.  

-          Loon op basis van de barema’s van PC 329.01

-          Een aangename werkplek in Gent, vlakbij  het station Dampoort,

-          Interne en externe bijscholingsmogelijkheden,

-          Een jong, creatief, warm en dynamisch team van 8 personen.

Graffiti vzw wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap.

Ga je met ons in zee?

-          Mail dan jouw sollicitatiebrief en CV mét een kopie van diploma’s en attesten van werkervaring naar peter@graffitivzw.be tot en met 21/12/2017.

-          Geselecteerde kandidaten krijgen voor eind december een uitnodiging voor de praktische proef en gesprek in de week van 15 januari 2018.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: PC 329.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij peter@graffitivzw.be
  met referentie sollicitatie financieel en administratief medewerker
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Graffiti vzw
Dampoortstraat 84
9000  Gent