Financieel Verantwoordelijke KSA Nationaal vzw

Taakomschrijving

Je neemt in de eerste plaats verantwoordelijkheid over de financiële werking van de organisatie, in nauw overleg met de nationaal coördinator.

De financiële werking omvat onder meer:

-      boekhouding en financieel beleid (begroting, afrekening, liquiditeitsplanning…)

-      personeelsadministratie

-      vzw-wetgeving en bijhorende verplichtingen

-      beheer van patrimonium

Je neemt in het kader van jouw opdracht als financieel verantwoordelijke een leidende rol in het uitzetten en voeren van het financieel beleid. Je neemt actief deel aan het Coördinatieteam en je bent het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur. Daarnaast neem je een leidinggevende rol op, in overleg met de nationaal coördinator, voor de aansturing van twee administratieve medewerkers en twee grafisch vormgevers.

De voornaamste uitdagingen zijn:

-      opnemen van verantwoordelijkheid over de financiële situatie van de organisatie, statuten en wettelijke documenten

-      het opzetten en verder optimaliseren van administratieve en financiële procedures

-      kwaliteitsbewaking van de administratieve ondersteuning van de pedagogische werking

 

Profiel

Je bent jong van geest, in het bezit van minimaal een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en je bent bereid een langdurig engagement aan te gaan binnen de organisatie.

 

Kennis

-      Je beschikt over een praktisch inzicht in boekhoudwetgeving en vzw-wetgeving.

-      Je hebt kennis van BTW-wetgeving, kwaliteitsbeleid, arbeidsrecht en verzekeringsmateries of bent bereid deze te verwerven.

-      Kennis van BOB-software (boekhoudpakket) is een extra troef.

Vaardigheden

-      Je kan organiseren, coördineren en planmatig werken. Je ziet hierbij snel oplossingen om vooruit te komen, ook bij hoge werkdruk.

-      Je bent in staat de boekhouding van een middelgrote vzw op te volgen en zelf uit te voeren.

-      Je kan een leidende rol nemen in het zakelijk bestuur, waaronder het opstellen van begrotingen, (tussentijdse) afrekeningen en opvolging van personeelsadministratie.

-      Je kan coachend en participatief leidinggeven.

-      Je kan vlot samenwerken met collega’s en vrijwilligers. Je kan deze doelgroep enthousiasmeren en motiveren.

-      Je communiceert vlot zowel interpersoonlijk als in groep. Je kan hierbij onderhandelen, verschillende belangen met elkaar verzoenen en tot een gedragen voorstel komen.

-      Je kan vergaderingen voorbereiden, leiden, besluiten formuleren, een agenda bepalen en synthetiseren.

Attitudes

-      Je kan je vinden in de visie van de beweging en je bent bereid deze uit te dragen naar externen.

-      Je houdt ervan om creatieve ideeën om te zetten in realistische projecten die hun doel bereiken.

-      Je bent bereid om je flexibel op te stellen ten aanzien van de organisatie en bent bereid tot frequent avond- en weekendwerk.

 

WIJ BIEDEN

-      Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met onmiddellijke indiensttreding)

-      Jeugdige werksfeer in een dynamische organisatie

-      Grote zelfstandigheid in het uitvoeren van taken

-      Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid

-      Salaris volgens relevante anciënniteit en barema B1a - PC 329.01

-      Maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met de trein

Plaats tewerkstelling: KSA Nationaal vzw, Vooruitgangstraat 225, 1030 BRUSSEL

 

Sollicitatieprocedure

Bezorg je motivatiebrief en cv vóór vrijdag 1 december 2017 aan KSA Nationaal vzw, t.a.v. Wouter Nys via mail aan wouter.nys@ksa.be.

Uit de binnengekomen brieven worden een aantal kandidaten geselecteerd die wij uitnodigen voor een schriftelijke en mondelinge proef op woensdag 6 december 2017.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Salaris volgens relevante anciënniteit en barema B1a - PC 329.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij wouter.nys@ksa.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225
1030  BRUSSEL