Helpdesk medewerker Match-IT (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het Agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangcentra in de lokale gemeenschap.

Plaats van tewerkstelling:

Fedasil Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Doel van de functie:

Je werkt binnen het Match-It team en zet het functioneel ondersteuningsproces mee op poten. Je speelt een bepalende rol in de uitvoering van de taken noodzakelijk voor het in productie gaan van een eerste onderdeel van Match-IT (online applicatie die de gegevens verzameling alsook de belangrijkste administratieve processen van het Agentschap informatiseert).

Context van de functie:

Je werkt binnen de Directie Operationele Diensten, die verantwoordelijk is voor de operationalisering van alle opvangplaatsen in België (momenteel ongeveer 31.500 plaatsen).

Binnen deze Directie, maak je deel uit van de Coördinatie cel. Deze cel coördineert de algemene uitvoering van het opvangbeleid, waakt over de overeenstemming tussen de verschillende opvangoperatoren binnen het opvangnetwerk en beheert het Match-It project.

Dit project werd gelanceerd in 2014. De eerste versie van de nieuwe applicatie voor het beheer van de opvang ging in productie in mei 2016. Voortdurend worden nieuwe modules toegevoegd en uitgerold.

De eerste ontwikkelde functionaliteiten moeten een gecentraliseerd beheer toelaten van alle opvangplaatsen binnen het netwerk, alsook een gecentraliseerd beheer van de toewijzingen van bewoners (volgend op een verzoek tot opvang) aan opvangplaatsen.

Binnen jouw functie werk je in eerste instantie mee aan de realisatie van de nodige randvoorwaarden die het in productie gaan van het Match-It project mogelijk moeten maken (organiseren van tests, beheren van rollen, beheer van data, opleiding van gebruikers, enz). In tweede instantie zal u mee waken over het beheer van eventuele gerapporteerde incidenten en voorzien in een functionele eerstelijns ondersteuning van de gebruikers.

Jouw belangrijkste taken:

Als medewerker van het Match-It team:

. Neem je deel aan de verschillende procesanalyses en behoeften;

. Werk je mee aan de instandhouding van de nodige fysieke en logische beveiligingsvoorwaarden van de systemen;

. Houd je mee toezicht op de kwaliteit, integriteit en de coherentie van de gegevens (beheer van de Business Rules);

. Werk je mee aan het goed functioneren en het optimaal en betrouwbaar gebruik van de applicatie;

. Neem je deel aan tests van nieuwe functionaliteiten;

. Waak je  over de link met de opvangpolitiek van Fedasil (projecten van de Directie Operationele Diensten, contacten met andere Directies – ICT dienst, dienst Data & analyse, InfoSec, ...).

Als assistent support:

     

Help je de gebruikers van de applicatie met hun vragen (functionele en technische ondersteuning) en volgt u mee de incidenten op alsook problemen gemeld door de gebruikers (ontvangst, opvolging, doorgifte, afsluiting);

Neem je deel aan het uitwerken van een kennisdatabank (de archivering en statistische opvolging van de incidentengegevens);

Draag je bij aan de beveiliging van informatie;

Ben je in staat opleidingen omtrent het gebruik van de applicatie te geven, maak je deel uit van de vormingspool die gebruikers kan vormen voor een vlot gebruik van Match-It en waakt over de realisatie van de nodige handleidingen voor de gebruikers;

Werk je mee aan het toegangs- en rollenbeheer; je zorgt er mee voor dat nieuwe partners eenmalig hun gegevens kunnen overzetten (migreren) naar onze database;

Werk je mee aan het periodiek onderhoud van de applicatie; de voorbereiding en testing van wijzigingen of ingebruikname van nieuwe versies van de applicatie en neem je deel aan de evaluatie van het ondersteuningsproces;

Verzeker je de communicatie tussen de verschillende actoren ( ICT diensten, helpdesk voor externen, Scrum team, enz…);

Kan je je verplaatsen naar opvangcentra verspreid over het gehele opvangnetwerk; in dit verband is het eveneens mogelijk dat een deel van uw taken uitgevoerd zullen worden in de bureaus van de Opvangregio Noord (in Antwerpen).

Jouw profiel:

 

Je bent houder van een diploma secundair onderwijs.

Je hebt ervaring in een support functie van informaticaprojecten.

Ervaring in de sociale sector in het algemeen, ervaring in het domein van opvang en asiel en ervaring met het doelpubliek vormen een meerwaarde.

Kennis van programmeertalen (Java ontwikkeling) is een meerwaarde.

Kennis omtrent bug reporting, kennis van Jasper Report alsook het vermogen om eenvoudige manipulaties te doen (ping, SQL’s), vormen een meerwaarde.

Kennis van of ervaring omtrent procesanalyse is een meerwaarde.

Kennis van database-software vormt een belangrijke meerwaarde.

Gezien je in een tweetalige omgeving werkt is een praktische basiskennis van het Frans noodzakelijk.

Je beschikt over goede analysecapaciteiten, luistervaardigheden en kunt vlot communiceren.

Je bent in staat de noden van gebruikers snel te begrijpen en deze te vertalen naar duidelijke processen.

Je bent klantgericht in de uitwerking van de applicaties en in de ondersteuning aan de gebruikers na de implementatie.

Je kan zowel autonoom als in teamverband werken.

Je bent stressbestendig en kan op flexibele wijze omgaan met impasses, conflicten en weerstand tegen verandering in een werkomgeving.

Ons aanbod:

 

Een voltijdse arbeidsovereenkomst (38u/week) van onbepaalde duur met clausule, verbonden met de duur van de Europese financiering (AMIF).

Je wordt aangeworven op niveau C  De minimum basisvergoeding is €  2.055  (bruto/maand) bij 0 jaar anciënniteit en op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring.

26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis.

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Je krijgt een maaltijdcheque van 7€ per gewerkte dag

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

Selectieprocedure:

Heb je interesse in deze functie en herken je je in het gezochte profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae, ( + kopie van uw diploma) via de vacaturelink op www.fedasil.be.

Je kan je kandidaat stellen tot en met 22/12/2017(middernacht). De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectie in de loop van de maand december

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke proef gevolgd door een gesprek met de jury (ter evaluatie van de professionele competenties, vaardigheden en attitudes van de kandidaat en van de motivatie en affiniteit met het werkterrein). Voor deze functie  zullen we alleen personen weerhouden die zeer goed tweetalig zijn, de tweetaligheid zal dan ook getest worden tijdens de selectieprocedure.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Raf Verduyn (02) 213 43 12

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben behaald en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moeten een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen. De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat met buitenlands diploma solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat u geslaagd bent voor dit examen.

Wij ondersteunen diversiteit en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Je wordt aangeworven op niveau C De minimum basisvergoeding is € 2.055 (bruto/maand) bij 0 jaar anciënniteit en op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9130-184
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Fedasil Hoofdbestuur
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel