HR Stafmedewerker voor deMens.nu

De mens nu zit met veel vragen. Je kan hem geen blaasjes wijsmaken. Eerst zien, dan geloven. Daarom ook verkiest hij andere mensen boven een opperwezen. Mensen kan je zien. Graag zien zelfs. Al spreken ze een andere taal of volgen ze een andere weg. De mens nu stippelt zijn eigen route uit. Doel van zijn reis? Een gelukkig leven. Uur en plaats van aankomst? Hier en nu. 
 
We geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.
We kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf. We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.
We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu. We doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.
We streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.
We geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig humanist actief deel te nemen aan deze samenleving.
 

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je terecht voor informatie, gesprekken levensvragen en zelfbeschikking, de viering van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten (gemeenschapsvorming).

Functieomschrijving

De HR stafmedewerker levert een wezenlijke bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van deMens.nu vanuit een verder te ontwikkelen HR dienstverlening.

De HR stafmedewerker is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van een aantal administratieve en niet-administratieve HR processen.

De HR stafmedewerker is de verbindende persoon tussen de centraal georganiseerde HR functie en de decentrale organisatiestructuren.

Profiel

Levensvisie/waarden

Van de HR stafmedewerker wordt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie verwacht en een overeenkomstige consequente levenshouding.

Opleiding

Master in de Psychologie, optie Arbeid en Organisatie, of elke vergelijkbare opleiding met andere benaming.

Sociale vaardigheden      

In staat zijn om met alle stakeholders te werken. De HR stafmedewerker is daarom extravert , assertief en communicatief. Hij doet dit op basis van een enthousiaste en vriendelijke aanpak.

De HR stafmedewerker heeft affiniteit met psychologische en organisatorische aspecten van deMens.nu.

De HR stafmedewerker is iemand die niet klinisch denkt, dus niet louter denkt vanuit de persoon, maar ook de invalshoek van de organisatie hanteert.

De HR stafmedewerker zal mede de implementatie van het nieuwe organisatieconcept van de Sterren en de zelforganisatie realiseren.

De HR stafmedewerker is een zelfstarter met gezond verstand.

Daarom zal hij zelfstandig moeten kunnen werken, zich steeds baserend op de wetenschappelijk verantwoorde methoden (evidencebased), en initiatief nemen zodat deMens.nu innovatief wordt op het vlak van HR.

De HR stafmedewerker is daarom ook iemand die werkt met doelstellingen, en vanuit doelstellingen kan bepalen wat er dient te gebeuren. 

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

Opname in de wervingsreserve:

-     Beschikken over een diploma van Master in de Psychologie, optie Arbeid en Organisatie, of elke vergelijkbare opleiding met andere benaming.

-     Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.

-     De levensbeschouwelijke screening doorstaan.

-     De proeven met goed gevolg doorlopen.

-     Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.

-     Gunstig gerangschikt zijn.

Aanwerving:

-     Voorgedragen worden als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

Aanbod

De HR stafmedewerker maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu, met standplaats het Federaal Secretariaat. Hij zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee hij een team/cel vormt en onder het gezag van de directeur HR.

De HR stafmedewerkerwerkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting,is hij optimaal beschikbaar (occasioneel avond- en weekendwerk).Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

De HR stafmedewerker wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening/vrijzinnig humanistische dienstverlening.EvaluatieEen evaluatie van de geleverde prestaties zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.BezoldigingVoor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent / HR stafmedewerker met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt,conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2017 bedraagt € 2.858,77 (index 1,6734).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheidsdienst.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.HospitalisatieverzekeringBij positieve evaluatie, zoals bedoeld in punt 5, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.Woon- werkverkeerDe werknemer die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De werknemer die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

 

Heb je interesse in deze functie? Dien dan je kandidatuur in via deze link: http://www.demens.nu/export/sites/default/nl/Jobs/vacatures/content/20170928Vacature_HR_stafmedewerker-formulier.pdf

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: 2858.77
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@demens.nu
    met referentie Vacature vrijzinnig humanistisch consulent- HR Stafmedewerker
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
deMens.nu federaal secretariaat
Brand Whitlocklaan 87, bus 9
1200   Sint-Lambrechts-Woluwe