Huisarts

Het Wijkgezondheidscentrum Daenshuis te Aalst biedt toegankelijke en wijkgerichte eerstelijnsgezondheidszorg vanuit een jong en dynamisch multidisciplinair team. De aandacht gaat naar onderbouwde curatieve geneeskunde en preventie met gezondheidsbevorderende activiteiten. Op deze manier streven we ernaar om, met overtuiging, samen te werken aan gezondheid voor iedereen.

Het Wijkgezondheidscentrum Daenshuis zoekt:

Erkend huisarts

Taken en verantwoordelijkheden:

Samen met 6 collega-huisartsen continuïteit voorzien in huisartsgeneeskundige hulpverlening;

Multidisciplinaire opvolging van de patiënt in nauw overleg en in gelijkheid met de verschillende disciplines (kinesitherapie, verpleging, maatschappelijk werk, psychologie…);

Registratie en bijhouden medisch dossiers (GMD, EMD);

Opnemen van nacht- en weekendwachten binnen de georganiseerde lokale wachtdienst, in afspraak en overleg met de collega’s;

Vanuit de artsenequipe constructief bijdragen aan de verdere groei als multidisciplinair gezondheidscentrum.

Profiel:

Erkend geaccrediteerd huisarts;

Nederlandstalig met goede kennis van Frans en Engels, noties van andere talen is welkom;

Communicatief getraind rond consultatievoering;

Open geest naar andere culturen en kansengroepen toe;

Doordrongen van het belang van Evidence-Based Medicine;

Vertrouwdheid met ICT en EMD;

Bereidheid tot gelijkwaardige samenwerking met verschillende disciplines, gesterkt door een holistische visie op gezondheidszorg;

Emancipatorische visie in samenwerking met de patiënten – geloof in de (veer)kracht van mensen.

Wij bieden:

Een vast loon via bediendestatuut en maaltijdcheques (uurrooster bespreekbaar);

Bijkomende vergoedingen voor wachtdiensten;

Opleiding en vorming in het kader van accreditatie;

Neemt het centrum nog ten laste: lidgelden, aankoop vakliteratuur, verzekering, BA,…

Ondersteuning door uitgebouwd administratieve equipe en voltijds secretariaat.

Praktische organisatie:

Het beschikken over een eigen vervoermiddel is noodzakelijk;

Een basispakket voor persoonlijk gebruik (stethoscoop, ORL-set, …) is nodig.

Voor meer informatie en kandidaatstelling:

Sighile Buyle - Zorgcoördinator                                                   

Sinte-Annalaan 41/3

9300 Aalst

053/78.10.16

               

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sighile.buyle@daenshuis.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum Daenshuis
Sinte Annalaan 41
9300  Aalst