Maatschappelijk assistent (m/v) - bij de FSMB

De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant biedt toengankelijke gezondheid aan iedereen en geniet het vertrouwen van meer dan 615.000 leden.

De sociale dienst van het FSMB heeft als opdracht om hulp-en dienstverlening aan te bieden aan hun leden en hun mantelzorgers, in het bijzonder als zij door ziekte, handicap of vanuit een sociale kwetsbaarheid blijvend of tijdelijk problemen ondervinden. Om de dienstverlening van de sociale dienst te optimaliseren zoeken wij, in het kader van een contract voor onbepaalde duur, voor spoedige aanwerving een m/v: Maatschappelijk assistent

De sociale dienst van het FSMB stelt 50 personen te werk, is gesitueerd in Brussel en Vlaams-Brabant en bestaat uit volgende diensten:

Staf

Team van maatschappelijk assistenten actief op de 1ste lijn in de verschillende sectoren binnen de arrondissementen Brussel, Halle-Vilvoorde en Leuven

Verschillende teams op de 2de lijn:

Team VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
Pensioendienst
Team ZVZ
Bijzonder Solidariteitsfonds
Administratief team

De sociale dienst is voornamelijk actief op de volgende vlakken:
Op de 1ste lijn:

Geven van informatie en advies

Directe hulp en ondersteuning

Zorgbegeleiding om mensen zo lang mogelijk in hun thuismilieu te houden

Hulp bij administratieve aanvragen

Pro-actieve benadering van personen met een vermoeden van zorgafhankelijkheid

Psycho-sociale begeleiding bij verliesverwerking (ziekte, ongeval, handicap, overlijden, ...).

Signaalfunctie

Samenwerking

Op de 2de lijn:

Aanvragen en indicatiestellingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Indicatiestellingen voor de zorgverzekering

Aanvragen dienst pensioenen

Bijzonder solidariteitsfonds

Functie:

Je wordt tewerkgesteld als maatschappelijk assistent op de 1ste lijn.

Je beantwoordt hulpvragen door middel van telefonische hulpverlening, huisbezoeken en sociale permanenties

Je geeft informatie, advies en begeleidt de hulpvrager

Je biedt een eerste opvang aan personen die in een noodsituatie verkeren en om hulp verzoeken

Je verwijst de hulpvrager zo nodig door naar meer gespecialiseerde diensten of personen (bv. bij een psychologische problematiek)

Je handelt de administratieve verwerking van je dossiers op een correcte manier af

Je helpt de hulpvrager administratief bij het opstellen en opvolgen van aanvragen allerlei (administratief attesten, aanvragen erkenning handicap en verhoogde kinderbijslag in My Handicap, aanvragen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in E-thab, aanvragen Biotel, ZVZ, Medikids, Medishop, Kort-en dagverblijf,...)

Je werkt samen met verschillende interne (front-office medewerkers, diensten thuiszorg, administratieve diensten in het ziekenfonds) en externe diensten (eerstelijnsdiensten, organisaties van de sociale zekerheid, organisaties binnen de welzijnssector), je bouwt een netwerk uit van partners op het terrein

Je staat in voor de opmaak van ondersteuningsplannen

Je neemt een signaalfunctie op vanuit het veld naar het beleid

Je werkt mee aan nieuwe initiatieven binnen de eerste lijn

Je staat open voor bijscholing en opleiding om een beter inzicht te krijgen in de hulpverleningsmogelijkheden

Je kan ingezet worden in Brussel en/of Vlaams-Brabant

Profiel
Een diploma maatschappelijk assistent, bij voorkeur in de afstudeerrichting individueel maatschappelijk werk

Goed tweetalig Nederlands-Frans zowel mondeling als schriftelijk is een vereiste

Ervaring binnen de welzijns-of gezondheidssector is een grote troef

Kennis van de sociale wetgeving en sociale kaart zijn pluspunten

Wij bieden een contract van onbepaalde duur met een marktconform loon, aangevuld met o.a. een 36-uren week, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 13de maand, tussenkomst woon-wegverkeer en een tewerkstelling in een gezonde organisatie met een aangenaam arbeidsklimaat.

Interesse ?

Richt uw kandidatuur met c.v. en foto vóór 30 november 2017 aan FSMB, Directie Human Resources, Zuidstraat 111, 1000 Brussel of jobs@fsmb.be.

De gesprekken met de gekozen kandidaten vinden begin december 2017 plaats.

Voor info over de activiteiten van de sociale dienst, raadpleeg onze website:

https://www.fsmb.be/sociale-dienst

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@fsmb.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Federatie van de Socialistiche Mutualiteit Brabant
Zuidstraat 111
1000  Brussel