MEDEWERKER BELEID & KWALITEIT (60%)

Kader

De VRGT is een expertisecentrum voor tuberculosebestrijding en in de respiratoire gezondheidszorg legt zij het accent op professionele rookstopbegeleiding (m.n. door erkende tabakologen). Beide actieterreinen kaderen in het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid. De beleidslijnen voor een professionele rookstopbegeleiding zijn uitgezet. De VRGT organiseert jaarlijks de 'interuniversitaire permanente vorming tabakologie en rookstopbegeleiding', coördineert de deskundigheidsbevordering voor tabakologen, ontwikkelt en realiseert een systeem van kwaliteitsborging en verenigt de tabakologen.

Functieomschrijving

 Het kwaliteitsbeleid (missie, visie, doelstellingen, strategie,..) uitschrijven om de kwaliteit van de rookstopbegeleiding bij een tabakoloog te garanderen.
 Het plan voor de kwaliteitsborging van de tabakologie en de rookstopbegeleiding concretiseren met als eindperspectief de tabakoloog te ondersteunen in zijn contacten met cliënten en tegelijkertijd bij te dragen aan een efficiënte en cliëntvriendelijke rookstopbegeleiding.
 Voorzien in kwaliteitsmethodieken: ondersteunende materialen en middelen (bv functiestandaard, richtlijnen voor praktijkvoering) en procedures (bv klachten, erkenning, doorverwijs, ..)
 Samen met de collega's van het rookstopteam overleg je regelmatig, stem je taken en activiteiten op elkaar af, wordt overleg met externe partners met elkaar gedeeld, schrijf je activiteitenverslagen, rapporten en jaarplannen, voorzie je in inhoudelijke bijdragen voor de website en de nieuwsbrief.
 Versterken van de verbinding van tabakologen door op regelmatige basis regionale samenkomsten te initiëren, te ondersteunen, op te volgen en door een sterk netwerk uit te bouwen.
 Onderhouden van communicatie met belangrijke partners.
 Contact nemen met de intermediairen via hun beroepsverenigingen en via het netwerk van rookvrije ziekenhuizen (bv zorgverstrekkers op diensten als gynaecologie, materniteit, pediatrie, pneumologie, cardiologie, revalidatie, psychiatrie, NKO en tandartsen,...).
 Programmeren van opleiding en vorming aan de hand van actuele thema's en signalen uit het werkveld en dit afstemmen met partners.

Profiel
 Je bent in het bezit van een professionele bachelor of master
 Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement of kwaliteitszorg (via opleiding/bijscholing/werkervaring..)
 Je bent vertrouwd met het uitschrijven van kwaliteitsbeleid en met het uitwerken van kwaliteitsstrategieën
 Je hebt een wetenschappelijke ingesteldheid
 Je hebt een vlotte pen
 Je bent vertrouwd met de hulpverleningssector
 Je kan zowel individuen als groepen begeleiden (bv feedback, intervisie)
 Je kan planmatig, gestructureerd en resultaatgericht werken
 Je bent vlot met courante software
 Je kan goed zelfstandig werken en neemt initiatief
 Je beschikt over een brede waaier aan competenties waardoor je polyvalent inzetbaar bent

Aanbod
Plaats van tewerkstelling: hoofdkantoor, VRGT, Eendrachtstraat 52, 1050 Elsene
Tewerkstelling 60%
Onmiddellijke indiensttreding
Aantrekkelijke verlofregeling
Salaris volgens barema

Solliciteren
Ben jij diegene die het kwaliteitsborgingsproces van de tabakoloog in een hogere versnelling kan bren-gen, die voldoende voeling heeft met de hulpverleningssector en die resultaatgericht samenwerken hoog in het vaandel draagt ?
Stuur dan vóór 01/03 je CV en een motivatiebrief naar de VRGT ter attentie van Prof. Sandrina Schol, algemeen directeur, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel, of per e-mail naar info@vrgt.be.
Voor meer informatie kan je terecht op het secretariaat op het nummer 02/510 60 90.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: volgens barema
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@vrgt.be
    met referentie Prof. Sandrina Schol
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
VRGT
Eendrachtstraat 56
1050  Brussel