Medewerker Coördinatiecel NIV A (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

Plaats van tewerkstelling:

 

Fedasil hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 BRUSSEL

 

Doel van de functie:

 

Je garandeert de efficiënte uitvoering van het ESF-Vlaanderen project nummer 392 mbt de toeleiding naar tewerkstelling.

Je neemt binnen de Coördinatie Cel reeks andere taken op die te maken hebben met tewerkstelling en pre-integratie.

Je ondersteunt de coördinatiecel, in functie van de noden en prioriteiten, in de uitvoering van haar gevarieerd en uitgebreid takenpakket (instructies, netwerkbeheer, conventiebeheer, doelgroepen).

 

 

Context van de functie:

 

Je maakt deel uit van een tweetalig team van 7 personen. Vanuit je functie werk je nauwgezet samen met andere bevoegde intern diensten ( Studie & Beleid, Regio Noord, Budget & Financiën, Data & analyse, …) .

Taken - resultaatsgebieden:

 

Inzake het project van ESF-Vlaanderen  sta je in voor een efficiënte en resultaatsgerichte uitvoering en opvolging van het project nummer 392 (binnen prioriteit 5 ‘Innovatie en transnationaliteit’ van het Operationeel Programma 2014-2020).  

Met dit project beoogt Fedasil een coherente en vroegtijdige samenwerking te organiseren met partners op het gebied van tewerkstelling.

Concrete taken:

Uitvoeren en inhoudelijk opvolgen van het project dat werd opgebouwd rond tien werkpakketten. Dit zowel op nationaal als transnationaal vlak.

Waken over de projectplanning en deze indien nodig aanpassen.

Ondersteunen van de verschillende projectmedewerkers gedurende de  looptijd van de pilootprojecten.

Coördineren van de budgettaire aspecten in nauwe samenwerking met Dienst Budget en Financiën.

Onderhouden van heldere en transparante communicatie over het project naar interne en externe partners toe.

Opvolgen  van de actieve monitoring en evaluatie mechanismen.

Nauw opvolgen van alle vereiste ESF rapportage en administratie (zoals bijv het invullen van timesheets).

Uitwerken van een aangepaste strategie om de bereikte resultaten te omsluiten.

Andere resultaatsgebieden

Als lid van de Coördinatiecel, steun je de cel in volgende taken:

Je controleert regelmatig of nieuwe Europese oproepen relevant zijn voor Fedasil op het terrein van (pre-)integratie en tewerkstelling en werkt samen met de verschillende directies in het ontwikkelen en indienen van eventuele nieuwe projectvoorstellen.

Je onderhoudt een uitgebreid netwerk van organisaties die zich in België en Europa bezig houden met tewerkstelling van asielzoekers en je neemt in dat verband deel aan relevante events

Je versterkt de Coördinatie Cel in de uitvoering van haar taken rond het operationaliseren van het pre-integratiebeleid, zoals het actieplan tewerkstelling

Je versterkt waar nodig en waar mogelijk collega’s van de Coördinatie Cel bij andere taken die raken aan pre-integratie en tewerkstelling (bijv selectie/begeleiding van projecten in het kader van projectfinanciering van het Agentschap)

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en dienstvergaderingen.

 

 

Jouw profiel:

 

Je bent houder van een universitair diploma.

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar.

Je hebt een gedegen kennis van de werking van het opvangnetwerk en de verschillende opvangpartners.

Je hebt ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur op gebied van (pre-)integratie en tewerkstelling.

Je hebt aanleg en ervaring in het opbouwen en onderhouden van een nationaal en internationaal netwerk.

Je kan vlot resultaatgericht samenwerken met een groot aantal verschillende stakeholders

Je bent een vlotte gebruiker van Word, Excel, PowerPoint.

Je hebt een goede kennis van het Frans gezien de werkomgeving tweetalig Frans-Nederlands is.

Je hebt een goede kennis van het Engels.

Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.

Je bent diplomatisch, collegiaal en hebt zin voor initiatief.

Je bent stressbestendig, georganiseerd en gedreven.

Je kan autonoom en in team werken.

Ons aanbod:

Een voltijds contract van bepaalde duur (tem 31/05/2018) met mogelijkheid tot verlenging.

Er wordt tevens een werfreserve aangelegd voor contracten van bepaalde, onbepaalde duur (met of zonder opzegginsclausule) en vervangingscontracten naargelang de vacante betrekkingen.

Je wordt aangeworven op niveau A1  De minimum basisvergoeding is €  3.051(bruto/maand) bij 0 jaar anciënniteit en op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring.

Glijdend uurrooster en 26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding).

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (trein-, tram- en busvervoer) is gratis. Indien je naar je werk komt met de fiets heb je recht op een fietsvergoeding (0,20 €/km)

Elektronische maaltijdscheques van 7€ per gepresteerde dag.

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

Selectieprocedure:

Heb je interesse in deze functie en herken je je in het gezochte profiel, stuur dan je sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, je curriculum vitae en een kopie van jouw diploma op via de vacaturelink op www.fedasil.be

Kandidaatstelling is mogelijk tot uiterlijk 14/12/2017 middernacht.

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 18 of 19/12/2017

Selectie : Het selectiecomité zal alle kandidaturen bestuderen.  Alleen de kandidaten die het best antwoorden aan alle vereisten voor de functie worden uitgenodigd voor de eigenlijke selectie. Een mondeling interview en een schriftelijke proef evalueren de overeenkomst van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie.

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben behaald in een andere taal dan het Nederlands of het Frans en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moeten een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur toevoegen. De kennis van de taal van de rol, waarop deze kandidaten wensen te worden ingeschreven, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor.  Gelieve ook het attest toe te voegen dat u geslaagd bent voor dit examen.

Mensen met een handicap worden extra gestimuleerd om hun kandidatuur in te dienen.  Fedasil biedt de mogelijkheid om de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke noden.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij Raf Verduyn, HR Deskundige (FHQ), raf.verduyn@fedasil.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Je wordt aangeworven op niveau A1 De minimum basisvergoeding is € 3.051(bruto/maand) bij 0 jaar anciënniteit en op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Fedasil
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel