Medewerker digitale (klas)infrastructuur

Basiseducatie staat voor een onderwijs- en opleidingsaanbod voor laaggeletterde volwassenen. Centrum voor Basiseducatie Antwerpen (CBA - roepnaam Open School) is een van de 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen die door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en gesubsidieerd. Onze kerntaak is het terugdringen van laaggeletterdheid. In Vlaanderen is immers nog altijd 1 op 7 volwassenen laaggeletterd. Ons centrum biedt de volgende opleidingen aan: Nederlands, Nederlands voor anderstaligen, Wiskunde, Maatschappelijke Oriëntatie, ICT en opstap Talen. We geven les aan ongeveer 10.000 cursisten per jaar waarvan ongeveer 95% anderstalig is. Er werken bijna 300 mensen in ons centrum. Ons werkingsgebied is de stad Antwerpen en de ruime regio rond Antwerpen (van Essen tot Mortsel). In dit gebied hebben we diverse lesplaatsen. We hebben 6 hoofdvestigingsplaatsen: in de Lange Nieuwstraat, de Uitbreidingsstraat, de Minderbroedersrui, de Bredabaan, de Desguinlei en de Kwekerijstraat.

Functiebeschrijving
Je ondersteunt het ICT-beleid van Centrum Basiseducatie Antwerpen en voert dit mee uit. Je geeft advies over de aanschaf van nieuwe hard- en software en multimedia voor educatief gebruik. Je werkt mee aan de deskundigheidsbevordering van de medewerkers met betrekking tot het gebruik van ICT.

Specifieke taken
Voorstellen uitwerken voor klasinfrastructuur

Prospectie, opvolging van bestellingen, opvolgen van installatie klasinfrastructuur, opvolgen van problemen, contacten met leveranciers

Installeren, updaten en onderhouden van klasinfrastructuur

Reservatieschema’s infrastructuur updaten

Klasinfrastructuur toegankelijk maken

Inventaris klasinfrastructuur

Vorming organiseren rond het gebruik van klasinfrastructuur

Evaluatie gebruik klasinfrastructuur

IT-team mee ondersteunen met helpdesktaken en ondersteuning bieden bij onderhoud en installatie algemene IT-infrastructuur

Ondersteuning bieden bij het gebruik van centrumspecifieke software

Plaats in de organisatie
Je wordt aangestuurd door de teamverantwoordelijke IT.

Kennis

Kennis van de problematiek van educatieve achterstelling bij laaggeschoolde volwassenen, van de manier waarop volwassenen leren, van de gehanteerde methodieken in het algemeen voor deze doelgroep

Kennis van toepassingsmogelijkheden van ICT en multimedia bij pedagogische activiteiten

Basiskennis van of ervaring met hardware allerlei (pc, laptop, randapparatuur)

Basiskennis van of ervaring met Microsoft-producten

Algemene kennis software allerlei (ook web-toepassingen)

Basiskennis van of ervaring met communicatieplatform

(minstens) diploma hoger secundair onderwijs

Vaardigheden
Goed kunnen plannen, organiseren en concluderen

Systematisch en planmatig kunnen werken

Over redactionele vaardigheden beschikken

Attitudes
Interesse hebben in nieuwe technologieë en bereid zijn zich hierin bij te scholen

Zich ten volle willen engageren voor het ICT- gebeuren van Centrum Basiseducatie Antwerpen

Zin voor initiatief

Praktijk- en doelgericht zijn

Stressbestendig zijn

Flexibel zijn

Kunnen samenwerken

Zelfstandig werken

Aanbod
Wij bieden een voltijds contract van bepaalde duur tot 31/8/2018 (38u/week)

Loonbarema 106 (onderwijs) met een bruto aanvangswedde van €2.419,10 bij 0 jaar anciënniteit

Wij bieden een ruime vakantieregeling van 35 dagen per jaar + 12 dagen arbeidsduurvermindering (in een voltijdse betrekking)

De kosten van het openbaar vervoer worden volledig vergoed

Procedure
Motivatiebrief en CV per mail sturen (met onderwerp ‘vacature medewerker digitale klasinfrastructuur’) naar vacature@cbe-antw.be uiterlijk 21 november 2017

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 28 november 2017

Start zo snel mogelijk

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Loonbarema 106 (onderwijs) met een bruto aanvangswedde van € 2.419,10 bij 0 jaar anciënniteit
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacature@cbe-antw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Centrum voor Basiseducatie
Lange Nieuwstraat 21-23
2000  Antwerpen