Medisch adviseur (M/V)

Damiaanactie, een Belgische NGO gespecialiseerd in de strijd tegen lepra, tuberculose en leishmaniasis in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België, is op zoek naar een Medisch adviseur om het medisch team op de hoofdzetel te Brussel te versterken en toekomstige uitdagingen voor te bereiden.

Taken

* U bent verantwoordelijk voor het versterken en bevorderen van de preventie- en controleprogramma's en projecten omtrent lepra, tuberculose en leishmaniasis.

* Meer specifiek behoort het tot uw taken om :
- de medische en technische aspecten van de aan u toevertrouwde projecten te ondersteunen en te evalueren, inclusief activiteiten betreffende planning, uitvoering, opvolging en evaluatie;
- de toegang tot patiënt-gerichte gezondheidszorg aan te moedigen en te verbeteren vanuit de invalshoek volksgezondheid;
- een efficiënte samenwerking te verzekeren tussen de Damiaanactieprojecten en de verschillende acteurs die betrokken zijn bij de controle van lepra, tuberculose en leishmaniasis om zo krachten te bundelen en elkaar beter aan te vullen;
- de gezondheidsdiensten alsook het sociale zekerheidsstelsel voor patiënten met lepra, tuberculose of andere aan armoede gerelateerde ziekten te bevorderen volgens internationale criteria;
- operationeel onderzoek ivm lepra, tuberculose en aan armoede gerelateerde ziekten aan te moedigen, te identificeren, te initiëren en/of uit te voeren;
- het beleid, de reglementering en technische richtlijnen gelinkt aan lepra- en tuberculosecontrole te formuleren.

Kwaliteiten

* U bent arts en u heeft een klinische kennis van lepra en tuberculose (multiresistente tuberculose inbegrepen).
* U heeft minstens vijf jaar medische ervaring in het buitenland voor een internationale NGO in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
* U heeft een diploma volksgezondheid, controle van infectieziekten, en/of een rijke ervaring met strategieën omtrent de preventie en controle van lepra, tuberculose of andere infectieziekten, in het bijzonder verwaarloosde tropische ziekten.
* U bent vertrouwd met het plannen, uitvoeren, controleren en evalueren van preventie en controleactiviteiten met beperkte middelen, zoals in laag- en middeninkomenslanden.
* U bent zich bewust van de sociale aspecten van armoedeziekten en van de problemen rond lichamelijke beperkingen.
* Binnen het internationale multidisciplinaire team gaat u flexibel en efficiënt te werk om de doelstellingen van de programma's en projecten te behalen.
* U beschikt over een analytisch en kritisch denkvermogen. Praktische ervaring met epidemiologisch en klinisch onderzoek alsook ervaring met wetenschappelijk schrijven is een troef.
* Veelvuldig reizen om de opvolging van de projecten te verzekeren en om deel te nemen aan vergaderingen, werkgroepen en conferenties schrikt u niet af.
* U spreekt en schrijft perfect Frans en Engels. Een goede kennis van het Spaans en Nederlands is een voordeel.

Wij bieden

* Een boeiende en gevarieerde job waarbij initiatief en creativiteit belangrijk zijn, binnen een vereniging die geleid wordt door haar missie.
* Een voltijds contract van onbepaalde duur.
* Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

Interesse?

Graag uw curriculum vitae en motivatiebrief opsturen voor 31 december 2017, liefst per e-mail aan leslie.preudhomme@damiaanactie.be of per post aan Damiaanactie, ter attentie van Mevr. leslie Preud'homme, Léopold II laan 263, B-1081 Brussel.

Meer informatie over deze vacature? Contacteer patrick.suykerbuyk@damiaanactie.be

 

 

Details Meer informatie
  • 02/422.59.11 of 02/422.59.15
Werkgever
Damiaanactie VZW
Leopold II-laan 263 263
1081  Brussel