Medisch Coördinator van de Belgische Projecten (m/v/x)

KADER

Dokters van de Wereld België (DvdW-B) is een medische NGO, lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld. In Brussel als op nationaal niveau, verzorgt onze NGO de bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot medische zorg. Als internationale solidariteitsorganisatie getuigt zij van het gebrek aan zorgtoegang, schendingen van de mensenrechten en van de menselijke waardigheid.

DOEL VAN DE FUNCTIE

Onder toezicht van de directie Belgische projecten beheert u het geheel van de medische aspecten van de projecten om bij het opzetten van de projecten de medische noden te identificeren en lenigen door de juiste middelen in te zetten. U biedt technische ondersteuning bij het ontwikkelen en opvolgen van de programma's.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Technicus en Manager;
om de kwaliteit, relevantie en efficiëntie van de activiteiten te waarborgen, met respect voor de interne procedures van Dokters van de Wereld, de protocols en deontologie.

Voorbeelden van taken:

Ontwikkeling van de programma's:
• actief deelnemen aan de de definitie van de institutionele strategie (SIP) en het jaarlijks actieplan
• Technische inhoud bepalen (waaronder Seksuele en reproductieve Gezondheidszorg, gezondheid en migratie, noodhulp en conflicten, risicobeheersing, enz) in de projectcyclus van projectoproepen.
• Technische ondersteuning bieden aan de projectcoördinatoren bij het opzetten van de medische activiteiten, meer bepaald de medische raadplegingen organiseren en de medische vrijwilligers opleiden en coachen.
• De indicatoren en de middelen voor het opvolgen van de medische gegevens bepalen en ontwikkelen en toezien op de toepassing ervan door alle ploegen op het terrein.
• Dokters van de Wereld vertegenwoordigen bij de belangrijkste nationale en lokale actoren (partners, lokale autoriteiten, geldschieters) voor gezondheidsgelieerde aspecten

Beheer van de apotheek;
• Plan en ontwikkel geneesmiddelenorders door een identificatie van de behoeften om te voorkomen dat ze niet op voorraad zijn
• In samenwerking met de medische directie Erop toezien dat het system van bestelling van medicijnen op een adekwate manier gebeurt, bijvoorbeeld via een werkgroep van experts.
• Toezien op een rationeel gebruik van de farmaceutische producten.

Als lid van de coördinatieploeg Belgische projecten
de organisatie vertegenwoordigen bij externe organisaties; de nodige verbeteringen analyseren, communiceren en aanbrengen
om
een optimaal verloop van de operationele processen van de projecten toe te laten.
Voorbeelden van taken:

• Aanspreekpunt voor de technisch referenten van de zetel en de medische directie.
• Meehelpen aan het organiseren van back-ups voor de medische ploeg (ziekte, vakantie).
• Geregeld een verslag maken van de activiteiten.

Deze verantwoordelijkheden worden specifiek en transversaal toegekend op basis van een individueel jaarlijks actieplan, opgesteld in overleg tussen de verantwoordelijke en de betrokken medewerker.

De activiteiten kunnen evolueren in functie van de context.

UW PROFIEL

• Diploma van arts.
• Master in: publieke gezondheid, projectbeheer, politieke wetenschappen, ontwikkeling, management is een troef.
• Informatica: goede kennis van Office.
• Talenkennis: uitstekende schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans.
• Minimaal 2 jaar ervaring in humanitaire en/of ontwikkelingsprojecten.

WIJ BIEDEN

• Een contract van onbepaalde duur – voltijds
• Een boeiend en familiale werkomgeving met balans tussen privé en professional.
• Een gevarieerde functie in contact met het hart van de projecten van Dokters van de Wereld in België.
• Een aantrekkelijk salaris volgens uw profiel en ervaring met voordelen.
• 100% vergoeding van kosten van het openbaar vervoer.

HEB JE BELANGSTELLING?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw CV en motivatiebrief adhv online sollicitatie via de onderstaande link, voor 31/03/2018:
https://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-2018-02-medisch-coördinator-belgische-projecten-mvx-hq
Enkel de kandidaten geselecteerd voor een interview, zullen gecontacteerd worden. Dvdw bedankt u hartelijk voor de interesse die u toont voor onze organisatie en wenst u veel succes in uw verdere loopbaan.
Dvdw behoudt zich het recht voor om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor uw begrip, hiervoor.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie Medisch Coördinator van de Belgische Projecten
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
DvdW
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles