NANSEN zoekt gedreven coördinator

▪ Dagelijkse leiding van de organisatie

▪ Projectbeheer (2 projecten), o.m. tijdige rapportering

▪ Personeelsbeleid (2 juristen)

▪ Budgettaire en financiële opvolging van de organisatie en projecten, begeleid door externe consultant voor financieel beheer

▪ Externe contacten verzorgen en de vereniging vertegenwoordigen bij externe stakeholders, financiële partners en overheidsinstanties

▪ De communicatie van de vereniging bewaken en beheren (website, sociale media, enz.), met ondersteuning van een webdesigner

▪ De organisatie consolideren, o.m. door frisse, nieuwe ideeën voor te stellen en uit te proberen

▪ Bijspringen in de logistieke ondersteuning van organisatie en activiteiten

▪ Opportuniteiten zoeken voor bijkomende structurele financiering, prioritair om de coördinatiefunctie voltijds te kunnen financieren

▪ Contact en samenwerking met de raad van bestuur

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@nansenrefugee.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
NANSEN
Av. Franklin D. Roosevelt 50
1050  Brussel