Nederlandstalige Sociaal Assistent- Integratiecoach (m/v) Antwerpen vervangingscontract

WIE ZIJN WIJ?
Het project "Transitie kwetsbare vluchtelingen" richt zich tot erkende vluchtelingen uit kwetsbare doelgroepen (handicap, medische problematiek, psychosociale kwetsbaarheid...) die de collectieve opvangstructuren moeten verlaten, met de missie om hun transitie naar zelfstandigheid te faciliteren. In het kader van haar conventie met Fedasil organiseert Caritas International in Antwerpen 10 'High Care' plaatsen, voor zwaar hulpbehoevende personen die continue zorg nodig hebben. We zoeken een:

Nederlandstalige Sociaal Assistent- Integratiecoach (m/v) Antwerpen
vervangingscontract


FUNCTIE
Als integratiecoach begeleid je deze personen/families tijdens hun transitie in individuele woningen (transitie periode van 3 tot 6 maanden) ter voorbereiding van een zelfstandig leven. Je functioneert binnen een multidisciplinair team: sociaal assistenten, verpleegkundige, technische ploeg, coördinator.

Belangrijkste taken

 Je beheert de materiele hulpverlening: opvang, financiële hulp, medische hulp... In samenwerking met woningbeheerders en administratieve medewerkers.

 Opvang: Voorbereiding en beheer van installatie in Caritas transit-woningen (huurcontract, plaatsbeschrijving, inventaris, enz.); sensibilisatie woningbeheer, opvolging energiegebruik, technische problemen doorgeven; voorbereiding en beheer van vertrek uit de woning (plaatsbeschrijving, afrekening, ...).

 Financiële hulpverlening: Financiële opvolging van families (leefloon, medische kosten, transportkosten, enz.), terugbetalingsplan opmaken in geval van schuld, enz.

 Medische hulpverlening Toeleiding naar gezondheidsdiensten waarmee Caritas een partnerschap heeft, aanvraag van ten lastename, dit in nauwe samenwerking met de verpleegkundige.

 Algemene administratie: Individueel dossierbeheer per begunstigde, indienen van uitstelaanvragen bij Fedasil voor verlengingen van recht op opvang.

 Je ondersteunt je cliënten in de zoektocht naar een privéwoning en helpt hen met de eerste stappen tot integratie (inschrijving OCMW, gemeente, school, mutualiteit, bank...).

 Je begeleiding gebeurt op maat, met een focus op de versterking van competenties en de opbouw van een netwerk rond de persoon. De doelstelling is om de erkende vluchtelingen zo snel mogelijk autonoom te maken zodat ze in België kunnen leven zonder specifieke ondersteuning.

 Je ondersteunt de toeleiding naar gespecialiseerde diensten in verband met specifieke noden en kwetsbaarheid (Beschut/begeleid wonen; RVT, institutionalisering met VAPH-statuut, enz), dit in samenspraak met de verpleegkundige.

 Begeleiding bij de procedure gezinshereniging

PROFIEL
 Je hebt een hoger diploma, profiel sociaal assistent (bachelor of master),

 Je hebt ervaring in het werken met asielzoekers/erkende vluchtelingen.

 Je hebt kennis van de sociale wetgeving en de vreemdelingenwetgeving.

 Je hebt kennis van de sociale kaart Antwerpen.

 Je hebt affiniteit met medische problematieken.

 Je bent nauwgezet in het op orde houden van het administratief sociaal dossier.

 Je bent stressbestendig en houdt het hoofd koel in crisissituaties.

 Perfect tweetalig (Nl-Fr); bijkomende talen zijn een pluspunt.

 Je houdt ervan om in een team te werken.

 Rijbewijs B

 Je woont bij voorkeur in Antwerpen.


AANBOD
Vervangingscontract van onbepaalde duur, groepsverzekering, eindejaarspremie, maaltijdcheques en een tegemoetkoming woon-werk verkeer.


SOLLICITEREN
Stuur je cv met motivatiebrief voor 22/12/2017 naar: Servranckx Sylvia en Florence Lobert , s.servranckx@caritasint.be; f.lobert@caritasint.be

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij s.servranckx@caritasint.be
    met referentie INTEGRATIE VERVANGING
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Antwerpen
Liefdadigheidstraat 43
2000  Antwerpen