ondernemende en creatieve opbouwwerker, 80%, onbepaale duur

WERK MAKEN VAN GEEN WERK

Een steeds grotere groep kortgeschoolde werkzoekende mensen heeft geen toegang tot duurzame jobs op de reguliere arbeidsmarkt. We vinden de oorzaken bij een gebrek aan arbeidsplaatsen, hoge aanwervingskosten voor KMO’s, onzekere arbeidsvoorwaarden, sterk fluctuerende vraag naar arbeid, mobiliteitsvraagstukken en moeilijk haalbare combinatie werk-gezin.  Met het team recht op arbeid maken we werk van oplossingen op vlak van arbeidscreatie voor kortgeschoolden.

Na een grondige verkenning van deze problematiek starten we met een nieuw project: “Patchwork”: “Wat te doen als werkgever indien je geregeld voor enkele uren per week een werknemer nodig hebt, maar daarvoor niet iemand in vast dienstverband aan kan werven?” 

Met die vraag gingen we bij team arbeid aan de slag. Werkgevers komen soms handen te kort, maar dan tijdelijk. 

"Patchwork" brengt verschillende bedrijven bijeen met eenzelfde nood aan extra werkkrachten voor een beperkt aantal uren. Deze werkgevers groeperen zich in een nieuw samenwerkingsverband en werven werknemers aan met een contract van onbepaalde duur. Als ‘deelpunt voor werk-kracht’ delen de werkgevers een pool van kortgeschoolde werknemers. 

"Patchwork" neemt een coördinerende en ondersteunende rol op binnen dit nieuwe samenwerkings- verband.

De werknemers waar we ons op richten zijn mensen die kortgeschoold en langdurig werkzoekend zijn. Ze krijgen de nodige opleiding en ondersteuning zodat zij inzetbaar zijn op de werkvloer. Patchwork staat in voor de werkplanning en zorgt voor het administratief beheer. Een dubbele win dus: werkgevers kunnen de nood aan werkkrachten voor een beperkt aantal werkuren opvangen én er ontstaan kwalitatieve en duurzame arbeidsplaatsen voor wie ver van de arbeidsmarkt staat. 

TAKENPAKKET 

Je werkt in duo met een ervaren collega aan de uitwerking van het project "Patchwork" in Antwerpen. Je werkt in een team dat diverse projecten rond arbeid uitwerkt.

• Je werkt met kortgeschoolde werkzoekenden: je zorgt voor ondersteuning, vorming en versterking 

• Je brengt werkgevers samen en bouwt met hen aan een duurzaam samenwerkingsverband. 

• Je zoekt naar een goede financieringsmix om het project te realiseren 

• Je verzamelt beleidssignalen en werkt verbeteracties uit samen met kortgeschoolde werkzoekenden en werkgevers. 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: B1c, volgens paritair comité 329.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij griet.vanbaarle@samenlevingsopbouw.be
    met referentie Enkel solliciteren via formulier op onze website
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Centrum De Wijk
Gasstraat 12-14
2060  Antwerpen