Orthopedagoog (80%)

MPI Oosterlo vzw is een dynamische organisatie binnen de sector voor personen met een verstandelijke beperking. In onze dienstverlening vertrekken we vanuit de noden van onze cliënten. Zo bieden we een ruime waaier aan ondersteuningsmogelijkheden voor zowel kinderen en jongeren als voor volwassenen. Samen met bijna 350 medewerkers geven we gespecialiseerde en professionele begeleiding aan ongeveer even veel cliënten.

We zoeken, voor onmiddellijke indiensttreding, een:  Master in de orthopedagogische wetenschappen (80% jobtime)

Je taken

Als orthopedagoog sta je in voor de ontwikkeling en opvolging van een orthopedagogisch milieu en benadering. Je coacht en ondersteunt de verschillende teams en diensten in hun pedagogisch handelen.

Je staat in voor cliënten met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden. Je volgt cliëntentrajecten met oog voor continuïteit in begeleiding en behandeling, dit zowel individueel als in groep.

Je staat in voor de opmaak van profielen en de vertaling hiervan in begeleidingslijnen. Je ondersteunt het werken met ondersteuningsplannen in de verschillende ondersteuningsmodules. In complexe situaties neem je de zorgcoördinatie en stuur je het multidisciplinaire proces.

Je adviseert en begeleidt gezinnen en netwerken.

Je maakt deel uit van een team psychopedagogen. In team ontwikkel je mee het pedagogisch beleid van de organisatie. Je werkt mee aan uitwerking en opvolging van pedagogische visies en kaders. Je staat in voor de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Samen met collega’s neem je verantwoordelijkheid voor de pedagogische ondersteuning binnen een permanentieregeling en samen met collega stafmedewerkers en leidinggevenden neem je een taak op in een telefonische crisispermanentie. 

Je profiel

 • Je bent op de hoogte van de nieuwe krachtlijnen in de sector voor mensen met een verstandelijke beperking. Je hebt een plan hoe hiermee aan de slag te gaan.

 • Je hebt ervaring  in het uitwerken van een goede ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking  en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, ook bij hardnekkige uitdagingen.  Je kan voorbeelden inbrengen van hoe je werkt met personen met een complexe problematiek en van hoe je zoekt naar bijkomende mogelijkheden en oplossingen. Je geeft daadwerkelijke  steun aan medewerkers, slaagt er in visie en kader te vertalen in concrete handvaten en je neemt ook zelf begeleidingsgesprekken op met cliënten.

 • Je gelooft in de mogelijkheden van netwerken en zoekt krachten op in de omgeving van cliënten en hun gezinnen.

 • Veranderingen en flexibiliteit schrikken jou niet af. Je bent een meerwaardezoeker die zich creatief een weg baant door de dagelijkse realiteit van ondersteunen van mensen met een soms erg complexe ondersteuningsvraag.

 • Je hebt een krachtige persoonlijkheid die mensen kan verbinden.

Ons aanbod

 • een contract van onbepaalde duur, 80% jobtime

 • een dynamische omgeving, uitdagende cliënten en gedreven medewerkers.

 • een multidisciplinaire omgeving waarin je samen met anderen zoekt naar antwoorden.

 • een continue leeromgeving met kansen op bijscholing.

Interesse?

Mail je cv en motivatiebrief ten laatste op 8 januari 2018 naar vacatures@mpi-oosterlo.be.

Meer informatie over de vacature kan je bij het Diensthoofd, Lieve Verbeken bekomen via lieve.verbeken@mpi-oosterlo.be

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: volgens barema's PC 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@mpi-oosterlo.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
MPI Oosterlo vzw
Eindhoutseweg 25
2440  Geel