Regional Manager Brussel

Profiel van de functie

In nauwe samenwerking met de twee medestichters van de vereniging alsook met de verschillende afdelingen, bestaat de rol van Regionaal Manager erin de activiteiten van Duo for a Job te ontwikkelen en  op te volgen in het Brussels gewest. Hij/zij is dus belast met de supervisie van de operationele ploeg (10 FTE's), de opvolging van de operationele aspecten (aanwerven van de vrijwilligers/mentors en de mentees, opvolging van de duo's) alsook de vereniging te vertegenwoordigen naar buiten toe.

De verantwoordelijkheden van de Regionaal Manager omvatten eveneens het toezicht op de administratieve en financiële werking van het bureau, de zoektocht naar financiële ondersteuning en de communicatie op het niveau van Brussel.  Goede kennis van ondernemerschap en beheer zijn dus een vereiste.

Zijn /haar voornaamste verantwoordelijkheden zijn de volgende : 

a. Beheer en ontwikkeling van de antenne Duo for a Job

 •      zich verzekeren van de goede werking van het project : mobilisering van de mentors en de mentees, opvolging van de duo's, organisatie van de opleidingen en intervisies
 •   definiëren van de objectieven, de prioriteiten en de planning
 •   coördinatie van de meetings, toewijzing van de rollen en opvolging van de transversale dossiers
 •   waken over een vlotte communicatie binnen het team en met de andere antennes
 •   indien nodig, toezicht op de logisiteke aspecten

b.- Communicatie en fondsenwerving

In samenwerking met de nationale afdeling Communicatie en fondsenwerving

 •   opstarten van de communicatiestrategie in het Brussels Gewest ;
 •   ingaan op de voorstellen van projecten en de opvolging van de lopende overeenkomsten verzekeren
 •   prospectie van nieuwe schenkers bij bedrijven, openbare diensten, clubs, sponsors, stichtingen of elke andere organisatie die mogelijks een subsidie kan toekennen met het oog op het financieel voortbestaan van de vereniging.
 •   ontwikkeling van nieuwe partenariaten in het Brussels gewest : verenigingen, bedrijven, clubs en privé-clubs, bekende personen, openbare diensten enz. ;
 •   in stand houden van de bestaande relaties en partenariaten

c- Vertegenwoordiging

d-  Personeelsbeheer

Met de steun van de coördinator 'Administratie, Financiën en HR' :

 •   verzekeren van de aanwerving van het operationele team in het Brussels Gewest
 •   opvolgen van de loopbaan van het operationele team in het Brussels Gewest (evaluaties, opleidingen, interne mobiliteit, enz.).
 1. - Financieel beheer

 Met de steun van de coördinator 'Administratie, Financiën en HR' :

 •   definiëren en vastleggen van de jaarlijkse budgetten voor de activiteiten in het Brussels gewest ;
 •   de boekhouding verzekeren op regionaal niveau

Gezien de beperkte omvang van het team, de snelle evolutie van het project en de structuur op managementsniveau (holacracy), wordt een grote flexibiliteit verwacht, aangezien de verantwoordelijkheden kunnen wijzigen in functie van de evolutie van de vereniging.

Profiel van de kandidaat

 •   zich volledig kunnen vinden in de sociale opdracht van de vereniging, reële motivatie en interesse om zich te engageren in het sociale domein, de vluchtelingenproblematiek en de socio-professionele integratie
 •   7 jaar beroepservaring met managementsfuncties, idealiter in de 'non-profit' sector (in België of in het buitenland)
 •   diploma hoger onderwijs of universitair
 •   ervaring in vertegenwoordiging
 •   kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels
 •   goed voorkomen , zin voor organisatie ,  autonomie, flexibiliteit, met de nodige ernst

Wat Duo for a JOB u aanbiedt

 •   u wordt lid van een klein team in een vernieuwend projekt, met vele uitdagingen
 •   veldwerk, contacten met vele actoren: jongeren met een immigratieachtergrond,vrijwilligers, verenigingen, bedrijven, openbare diensten, politiek verantwoordelijken enz.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij recrutement@duoforajob.be
  met referentie kandidatuur RM Brussel
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
DUO for a JOB
Rue de stassart 48
1050  Brussel