Sociaal-cultureel werker

V.O.E.M. staat voor Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims.
U vindt alle informatie over onze vereniging terug op onze website: http://www.voem.be


V.O.E.M. vzw is een landelijk erkende koepelvereniging met afdelingen in Antwerpen, Brussel en Oost-Vlaanderen. De vereniging ondersteunt deze afdelingen in het ontwikkelen van socio-culturele activiteiten. Samen met de afdelingen werken we rond de 4 functies van het sociaal-cultureel werk: de culturele, educatieve, gemeenschapsvormende en maatschappelijk activerende functie.

TAAKOMSCHRIJVING
- Als sociaal-cultureel werker begeleid je onze afdelingen en vrijwilligers:
- (Vraaggerichte) ondersteuning geven aan afdelingen bij de organisatie van activiteiten
- Zelf activiteiten ontwikkelen samen met afdelingen en diverse partners
- Hulp bieden bij projectaanvragen en subsidies
- Promotie voeren voor aankomende activiteiten, o.a. via (sociale) media
- Helpen bij het opstarten, veranderen of beëindigen van een vzw
- Hulp bij administratieve aangelegenheden die bij een vzw komen kijken
- (Vraaggerichte) vorming geven aan afdelingen
- Coaching en empowering van onze afdelingen in hun weg naar zelfredzaamheid
- Belangen verdedigen van onze achterban bij de stad/gemeente en andere instanties

Via de sociaal-culturele methodiek ga je praktijken in gang zetten bij afdelingen. Deze zijn geënt op de 4 functies van het sociaal-cultureel werk. De activiteiten, die je samen ontwikkelt, moet je vervolgens bekend maken bij een breed publiek. Achteraf evalueer je de activiteit en breng je er verslag van uit.

Je gaat op zoek naar relevante nieuwe afdelingen die werken volgens de functies van het sociaal-cultureel werk of die bereid zijn in die richting te werken.

Je koppelt signalen en opportuniteiten van onze afdelingen terug naar het nationale bureau.
Je koppelt signalen en opportuniteiten vanuit het beleid en het nationale bureau terug naar onze afdelingen.
Je neemt deel aan adviesraden en je betrekt onze afdelingen bij deze adviesraden.

Je krijgt hiervoor coaching, ondersteuning en feedback van het nationale secretariaat, de algemeen directeur en van de raad van bestuur.

PROFIEL
- Sterke communicator met een grondige kennis van het   -Nederlands (meertaligheid is een troef)
- Initiatiefnemer die snel inspeelt op de actualiteit
- Een creatieve multi-tasker
- Een autonome werker die ook in een team goed functioneert
- Een open geest die zich kan verplaatsen in verschillende referentiekaders
- Voeling met etnisch-culturele minderheden en hun cultuur (in Antwerpen)
- Voeling met het "reguliere sociaal-culturele circuit" (in Antwerpen)
- Streven naar een open en vrije samenleving waarin ieder zijn eigenheid kan bewaren
- Je wil een diverse groep mensen verenigen op basis van gedeelde waarden

Je beschikt over:
- Ervaring in het Antwerpse (etnisch-culturele) verenigingsleven en in de Antwerpse socio-culturele sector
- Een groot en divers netwerk in het Antwerpse socio-culturele landschap
- Een bachelor of HBO, bij voorkeur Sociaal Cultureel Werk of een menswetenschappelijke richting (of je hebt dit bereikt door ervaring). Ook Event Managers komen in aanmerking.
- Een rijbewijs B is een voordeel
- De nodige flexibiliteit m.b.t. sporadisch avond- en weekendwerk
- Praktische kennis van courante PC-toepassingen en sociale media

AANBOD
Een boeiende en zeer gevarieerde job met veel autonomie en bewegingsvrijheid. De kans om bij te dragen aan een verdraagzame, pluralistische en inclusieve samenleving.

Halftijds jaarcontract van 19 uren, te presteren in 3 dagen. Verloning volgens barema's PC 329. Sociaal abonnement voor vergoeding woon-werkverkeer.

PRAKTISCH
Contactpersoon:
Youssef Souissi, voorzitter V.O.E.M. vzw
En Lennart Thienpont, algemeen directeur V.O.E.M. vzw

Reageren tot en met: 4 maart 2018.
Sollicitatiegesprekken op: 14 maart 2018
Datum indiensttreding: april 2018

Plaats tewerkstelling: Kantoor V.O.E.M. – Montignystraat 34, 2060 Antwerpen

Mail je sollicitatie met cv, motivatiebrief én schriftelijke proef door naar lennart@voem.be voor 5 maart 2018.

Schriftelijke proef: Je mag één project uitwerken in Antwerpen met verschillende socioculturele organisaties en vrijwilligers. Hoe zou je dit aanpakken, met wie zou je samenwerken en welke activiteit (rond welke thematiek) zou je organiseren? Schriftelijke proef graag beperken tot 400 woorden en aanleveren in pdf.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: volgens barema’s PC 329
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij lennart@voem.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
VOEM vzw
Montignystraat 34
2018  Antwerpen