stafmedewerker online communicatie

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Wij zetten in op taalpromotie Nederlands in de vrije tijd en op gemeenschapsvorming via 7 gemeenschapscentra, oefenkansen Nederlands, publicaties zoals RandKrant, de coördinatie van het Gordelfestival,… Wij hebben een:

VACATURE

STAFMEDEWERKER ONLINE COMMUNICATIE

Voltijds

Centrale Diensten - Wemmel

Kijk jij uit naar een boeiende uitdaging waarin je communicatief en coördinerend kan functioneren dan is deze functie iets voor jou!

Dank zij jou…

-       Geeft haar online communicatie weer waar vzw ‘de Rand’ voor staat

-       Is de kwaliteit van de gevoerde online communicatie hoog, zowel inhoudelijk als technisch

-       Zijn de onderdelen, projecten en producten van vzw ‘de Rand’ vlot vindbaar voor haar doelgroepen

-       Verloopt de integratie van andere toepassingen perfect in onze websites (vb. ticketverkoop)

-       Weten collega’s die aan online communicatie werken goed wat van hen verwacht wordt, voelen zij zich door jou gecoacht en ondersteund

-       Komt er een intern gedragen richting van waar vzw ‘de Rand’ voor wil staan in haar externe profilering (on- en offline) en wordt hier naartoe gewerkt

Wie ben jij?

-       Je wordt enthousiast van de missie en kernwaarden van vzw ‘de Rand’ en hebt voeling met de socio-culturele sector

-       Je bent een kei in communiceren, zowel mondeling als schriftelijk

-       Je kan jouw projecten planmatig en participatief organiseren

-       Je kan werken met een content management systeem en je hebt kennis van web-technologieën

-       Je kan met Photoshop en InDesign werken

-       Je hebt oog voor lay-out en fotografie

-       Je neemt initiatef en stelt je graag verantwoordelijk op

-       Je bent een hands-on, oplossingsgerichte denker

-       Je bent een creatieve, flexibele teamspeler

-       Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands

-       Je kan je vlot verplaatsen binnen onze multisite werkomgeving

Wat kan je verwachten?

-       Een gedegen onthaal, opleiding en permanente coaching, je rapporteert aan de coördinator van de Cel Publicaties

-       Een boeiende en afwisselende job met ruime autonomie en veel verantwoordelijkheid

-       Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur

-       Het loonbarema volgens het paritair comité 329 (op bachelorniveau)

-       Tewerkstelling in Wemmel, in een klein team binnen een grotere organisatie (met een 65-tal medewerkers)

-       Een gunstige verlofregeling, mogelijkheden voor telewerk en een groeps- en hospitalisatieverzekering

Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk donderdag 30 november 2017 je motivatiebrief en je C.V. t.a.v. Karolien Verborgh, HR Coördinator: vacature@derand.be. Een eerste selectieronde is voorzien op 5 december 2017.

Voor meer inhoudelijke info kan je terecht bij geert.selleslach@derand.be, 02 456 97 98.

DOEL, RESULTAATSGEBIEDEN EN TAKEN VAN DE

STAFMEDEWERKER ONLINE COMMUNICATIE

 

Doel van de functie

Realisatie en permanente kwaliteitsbewaking van de externe communicatie en de on- en offline presentatie om zo de doelstellingen van vzw ‘de Rand’ en de gemeenschapscentra op vlak van een gediversifieerd vrijetijdsaanbod, het versterken van het Nederlandstalig gemeenschapsleven, de maatschappelijke participatie, het bevorderen van de integratie van anderstaligen en een gericht informatiebeleid te behalen, ten behoeve van de inwoners van de Vlaamse Rand en een breder publiek.

Aard en omvang van de functie en de belangrijkste resultaatgebieden

 

Waken over de externe PROFILERING van ‘de Rand’

Stelt een online communicatieplan op, in lijn met de algemene beleidsplanning van ‘de Rand’, en stuurt de uitrol ervan aan en volgt deze op

 

Geeft een (intern gedragen) richting aan van waar vzw ‘de Rand’ voor wil staan in haar online profilering en werkt hier naartoe

 

Zet in op een verhoogde vindbaarheid van onderdelen, projecten en producten van ‘de Rand’ voor haar doelgroepen

 

Inhoudelijke SAMENSTELLING  en COÖRDINATIE van de online communicatie

Werkt het strategisch belang en de plaats van de websites uit en bewaakt deze

 

Werkt een online architectuur uit die een homogene en volledige weergave is van wat online moet gecommuniceerd worden

 

Draagt zorg, waakt over en is verantwoordelijk voor de communicatie en het overleg met de Cel TIP (techniek, infrastructuur en preventie)

 

Volgt specifieke toegewezen projecten op in samenwerking met IT (o.a. welkomschermen centra)

 

Overleggen, onderhandelen, opvolgen en contact houden met de websiteleverancier(s) (= externe SPOC)

 

Is ‘gatekeeper’. Neemt de eerstelijnsrol op (helpdeskfunctie, validatie,…). Is de interne SPOC.

 

De verschillende sitebeheerders vormen, begeleiden, opvolgen en coachen (i.s.m. Cel HR en waar nodig afgestemd met hiërarchisch verantwoordelijken) – individueel en/of via de onthaalmedewerkersvergadering

 

Stelt ondersteunende handleidingen, richtlijnen en procedures ter beschikking via intranet en houdt deze up-to-date

 

Maakt een analyse van het surfgedrag van de websitebezoekers en presenteert deze bevattelijk op de nodige overlegvergaderingen

 

Stelt op basis van de gemaakte analyses verbeteringsprocessen voor op vlak van structuur en organisatie van de website(s) en implementeert deze

 

Neemt op vraag een ondersteunende rol op in de opmaak en verspreiding van externe communicatie

 

(EIND)REDACTIE van de website(s) (en andere online communicatie) om de inhoudelijke en vormelijke kwaliteit ervan te verzekeren

Bouwt de websites permanent vormelijk uit, bewaakt de vormgeving en doet de nodige aanpassingen

 

Staat in voor de volledige redactie en het inhoudelijk beheer van www.derand.be en www.randkrand.be

 

Beheert de Facebookpagina van RandKrant

 

Waakt permanent over de kwaliteit en streeft ernaar dat die hoogstaand is

 

Zet waar nodig in op interne en externe evaluatie van de inhoudelijke en vormelijke kwaliteit

 

Stelt algemene richtlijnen en procedures op, waar mogelijk en nodig

 

Ondersteunt de collega’s bij het schrijven voor online communicatie

 

(Her)schrijft voor de websites

 

Neemt de eindredactie op voor de nieuwsbrieven, de websites, Facebook en andere online communicatie van de gemeenschapscentra

 

Doet voorstellen voor inhoud van online communicatie

 

Doet voorstellen omtrent lay-out en implementeert deze

 

Het voeren van een correcte ADMINISTRATIE om een vlot verloop van de werkzaamheden te bekomen

Onderhoudt contacten met de leverancier(s)

Maakt rapportering en statistieken omtrent de website

Maakt een begroting op en volgt deze op (voorbereiden - offertes – bestelbons - facturatie)

Geeft en volgt opdrachten op aan externe leveranciers

Het voeren van een correcte PRAKTISCH/    TECHNISCHE OPVOLGING om een vlot verloop van de werkzaamheden te bekomen

Zorgt voor het onderhoud, het correct functioneren en het up-to-date zijn van de website(s)

Werkt functioneel en designmatig de functionaliteiten en de navigatiestructuur uit van de websites en doet de aanpassingen

Staat in voor de integratie van het tickettingsysteem in de website(s)

Staat in voor de uitbouw en het beheer van het intranet

Staat in voor de keuze en de uitrol van een (nieuw) CMS-systeem

Bouwt de praktische uitvoering van nieuwsbrieven, sociale media, … uit

Bewaakt de wijze van inbreng en de opmaak van teksten en foto’s (evenementen)

Doet nazicht van de aangeleverde teksten, foto’s en van de opmaak

Volgt de samenwerking met Uit in Vlaanderen op

Creëert (deel)websites wanneer nodig

Staat in voor de sluitende online archivering van RandKrant en de gemeenschapskranten

       
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacature@derand.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw de Rand
Kaasmarkt 75
1780  Wemmel