Talander zoekt procesverantwoordelijke zorg

Talander is een sociaal-therapeutisch initiatief waar mensen met een beperking samen wonen en werken.

Talander is in beweging. Ook de zorg en de begeleiding van onze bewoners is in beweging.

Er zijn bewoners die veel zorg vragen en in een klein groepje intensieve begeleiding krijgen, er zijn er die reeds op studio verblijven om de nodige zelfstandigheid te oefenen. Drie bewoners wonen in het dorp en krijgen daar de nodige zorg en begeleiding van een inwonende medewerker.

In de nabije toekomst zal er ook plaats zijn voor enkelen die begeleid zelfstandig gaan wonen en op Talander komen werken, in de verdere toekomst komen er enkele plaatsen waar nog anderen zelfstandig kunnen leven en ook verantwoordelijkheid krijgen binnen een werkkader.          

Hiervoor is een voortdurend bij-sturend zorgplan nodig.

Binnen dit initiatief in ontwikkeling zoeken wij een procesverantwoordelijke zorg:

Interne functieomschrijving:

- Je geeft vorm aan het zorgklimaat van dit project, in opdracht van het bestuur.

Je werkt aan de volgende opdrachten:

> Je stelt een zorgplan op voor al de bewoners.

> Je optimaliseert het zorgklimaat gebaseerd op de mogelijkheden en de noden van al onze bewoners.

> Je ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van een goed zorgklimaat.

> Je hebt de taak de “goede zorg” afspraken op te volgen, bij te sturen indien nodig.

> Je begeleidt medewerkers in het professioneel handelen in de zorg, volgt op en stuurt bij indien nodig.

> Je stelt het werkprogramma op van de bewoners in overleg met de bewoners, met de medewerkers en met de procesverantwoordelijke werk.

> Je organiseert een terugblik en een vooruitblik omtrent het werkprogramma van al de bewoners.

> Je past het werkprogramma aan bij afwezigheid van een medewerker.

> Afspraken die gemaakt worden vanuit de individuele handelingsplannen worden in het zorgplan opgenomen, georganiseerd, opgevolgd en geëvalueerd.

> Je staat open voor gesprek met bewoner, medewerker, ouders, organisatie van Talander voor een goede verstandhouding.

> Je neemt als verantwoordelijke zorg deel aan het dagelijks bestuur.

> Je staat in contact met het medisch-therapeutisch team, wat belangrijk is voor de dagelijkse zorgopvolging.

> Je staat open voor vragen van medewerkers als zij moeilijkheden ervaren met een bewoner, geeft handvatten indien nodig.

> Je hebt overlegmomenten met de hoofdopvoedster.

> Je draagt de zorg als een goede huisvader-moeder.

> Je staat open voor de antroposofische visie.

> Je toont engagement voor het initiatief.

> bewonersgericht

> oog voor het individu

> oog voor de groep

> betrokkenheid

> verantwoordelijkheidszin

> luisterbereidheid

> communicatief.

De volgende competenties typeren je als persoon:

Vereisten:

Enkele jaren ervaring, bachelor opleiding in de orthopedagogie.

Passie voor en ervaring binnen  de zorgsector.

Bekend met en feeling voor het werken met en voor mensen met een beperking.

Bereid tot verdere verdieping en scholing met betrekking tot de sociaaltherapie en specifieke zorgaspecten.

Goede kennis van het Office pakket (Word, Exel, Power Point).

Basiskennis van de sociale reglementering en het sociale werkveld.

Aanbod:

Wij bieden je een functie aan binnen een warme organisatie met een contract van bepaalde duur. Het gaat om een voltijdse opdracht van bepaalde duur die kan overgaan in een contract van onbepaalde duur.

De verloning verloopt volgens de barema’s van het VAPH.

Interesse:

We kijken uit naar je gemotiveerde kandidatuur met een cv opgemaakt in Word, via mail voor 1 december 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Sierens. (014/670069)

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Volgens barema's VAPH
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jossierens.talander@gmail.com
  • Indiensttreding:
Meer informatie
  • 014 67 00 69
Werkgever
Talander vzw
De Lusthoven 88
2370  Arendonk