Teambegeleider Bijzondere Jeugdzorg

Ciris vzw is een organisatie voor Jeugdzorg in Arendonk met voornamelijk een aanbod in de module verblijf (BJB).  Vanaf 01/04/2018 zal Ciris een afdeling worden van Cirkant vzw en zal Cirkant je werkgever zijn.  Cirkant vzw organiseert als Begeleidingscentrum Integrale Jeugdzorg een divers aanbod aan verblijfs-, mobiele- en ondersteunende modules in het ruime landschap van de actuele jeugdzorg.

Wij zijn op zoek naar een geëngageerde en professioneel sterke teambegeleider, competent in het aansturen van zijn/haar team, bedreven in de bijzondere jeugdzorg én uitgedaagd om samen met de collega-teambegeleider en coördinator de afdeling zowel organisatorisch als conceptueel verder vorm en inhoud te geven. 

Opdracht – Taken

 •     Als teambegeleider:  

sta je in voor het dagelijks inhoudelijk en operationeel aansturen van je team

zorg je voor een optimale teamwerking en bewaak je een positieve teamspirit

 • rganiseer en leid je teamvergaderingen, subteams en eventuele focusgroepen

kan je steunend en sturend leiding geven

­    bied je inhoudelijke ondersteuning en draag je bij tot kwaliteitsvolle begeleidingstrajecten voor jongeren en context

 

heb je voldoende oog voor verslaggeving, dossiervorming en registratie

 •     Als staflid

­    neem je actieve verantwoordelijkheid in het staf-team van Ciris

­  ondersteun je het (ped)agogisch beleid & heb je aandacht voor uitbouw en vernieuwing

­    neem je deel aan managementteam & afdeling-overstijgend overleg op Cirkant-niveau ifv verdere collegiale uitbouw van onze organisatie

­ signaleer je knelpunten en kan je oplossingsgerichte acties ontwikkelen op de verschillende organisatieniveaus

Profiel - Competenties

 •     minimaal diploma bachelor in de humane wetenschappen
 •     directe ervaring met de doelgroep en residentieel-mobiele hulpverleningsprocessen in de jeugdzorg
 •     zicht op recente evoluties in de integrale jeugdzorg
 •     relevante ervaring in leiding geven
 •     bereidheid tot flexibele aanwezigheid op de werkvloer – facultatief avondwerk – deelname aan permanentiesysteem
 •     voldoende draagkracht om moeilijke situaties te hanteren
 •     contract onbepaalde duur – voltijds 
 •     loon PC 319  (volgens diploma)  – maaltijdcheques
 •     relevante anciënniteit wordt meegenomen
 •     plaats tewerkstelling:  Arendonk

Aanbod 

Sollicitatieprocedure

CV  met motivatiebrief via mail naar ciris@cirisvzw.be

Uiterste sollicitatiedatum : 28/02/2018

Bijkomende telefonische informatie bij Ann Laurijssen, directeur Ciris vzw (0497/845316)          

Uitgebreid functieprofiel via eenvoudige vraag op bovenstaand mailadres

Website

www.ocmwarendonk.be\ciris-vzw

www.cirkant-vzw.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: barema PC 319.01 - volgens diploma
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij ciris@cirisvzw.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Ciris vzw - Cirkels in Samenwerking
Wolfseind 1-5-7
2370  Arendonk