Teamverantwoordelijke ambulante en mobiele werking

 

Het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Betlehem is op zoek naar een teamverantwoordelijke voor haar ambulante en mobiele werking te Willebroek.

Het CKG biedt op verschillende manieren opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. De mobiele werking is één van de mogelijkheden.

Het CKG werkt rond het optimaliseren en/of herstellen van het gezinsfunctioneren m.b.t. de opvoeding, teneinde de draagkracht te vergroten, de zelfstandigheid te verstevigen en de opvoedingssituatie te ondersteunen. Dit telkens op vraag van ouders en kinderen.

Dit veronderstelt onder meer:

 • het verstrekken van pedagogische adviezen

 • een hulpverleningsaanbod aanbieden dat de algemene ontplooiing en ontwikkeling van kinderen stimuleert

 • pedagogische begeleiding van ouders (aan huis) ter ondersteuning van hun opvoedingstaak

  Jouw taak bestaat uit:

 • Het leiding geven, coördineren en coachen van de pedagogische teamwerking.

 • Het pedagogisch coachen en superviseren van het team (individueel en in groep)

 • Het communiceren en afstemmen van verschillende communicatiestromen op elkaar zodat iedereen goed geïnformeerd is en op basis van volledige en correcte informatie de juiste beslissingen kan nemen.

 • Het vertegenwoordigen van het mobiel team in Willebroek binnen structuren in de omgeving van de organisatie teneinde samenwerkingsverbanden met externen te kunnen realiseren en optimaal gebruik te kunnen maken van informatie, middelen en competenties in de omgeving van de organisatie.

 • Het participeren in het ondersteunen, ontwikkelen en realiseren van beleidslijnen (algemeen beleid, pedagogisch en agogisch concept, kwaliteitsbeleid, opleidingsbeleid) teneinde de missie van het CKG Betlehem te kunnen realiseren en de verbondenheid van de afdeling met het CKG te behouden.

 • Je maakt deel uit van het stafteam van het CKG en neemt deel aan de wacht. Hierbij ben je een aantal keren (5 à 6 x) per jaar van wacht (van maandag tot maandag).

   

  Jij hebt

 • een licentiaat of master in een menswetenschappelijke richting

 • een Triple P level 4 groep opleiding of de vaardigheden om met een groep ouders te werken strekt tot aanbeveling

 • ervaring in leidinggeven en teamcoaching

 • zin om administratief ondersteunende taken op te nemen ( verslaggeving, registratie, ….)

 • bijzondere interesse voor de pedagogische en psychologische ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar) en de opvoedkundige taak van de ouders, met een geloof in de positieve krachten van ouders

 • relevante ervaring met begeleidingen aan huis en eventueel groepstrainingen

 • een rijbewijs B

 • een flexibele werkhouding

 • een recent blanco uittreksel strafregister (model 2)


Jij krijgt:

 • een deeltijds ( 75%) contract van onbepaalde duur vanaf 01 januari 2018

 • een loon van master bijzonder jeugdzorg (conform paritair comité 319), met overname relevante anciënniteit

 • een enthousiast team met 5 collega's

 • een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing

  Meer weten?

  Meer informatie over het CKG vind je op onze website of kan je bekomen bij

  Johan Feskens, directeur CKG Betlehem, 015 44 67 61 of johan.feskens@emmaus.be

  Ben jij onze nieuwe collega?

  Mail je CV en gemotiveerde sollicitatiebrief naar johan.feskens@emmaus.be.

  De deadline om te solliciteren is 26/11/2017.

  Sollicitatiegesprekken worden gepland op donderdag 30/11/2017 tussen 9u en 16u30.

  Vermeld als onderwerp “vacature teamverantwoordelijke mobiel team". Op basis van de sollicitatiebrieven met CV gebeurt een eerste selectie en worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.

  Emmaüs voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst , seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: loon master bijzondere jeugdzorg conform paritair comité 319
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij johan.feskens@emmaus.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CKG Willebroek
Edgard Tinellaan 2b
2800  Mechelen