Trajectbegeleider Justitieel Welzijnswerk

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt voor haar afdeling Justitieel Welzijnswerk 1 haltijdse Trajectbegeleider Justitieel Welzijnswerk.

De trajectbegeleider (TB'er) stelt de (ex-)gedetineerde en zijn sociale omgeving in de gelegenheid hun vragen, problemen en verwachtingen m.b.t. zichzelf en zijn toekomst en m.b.t. de consequenties, de beleving en de invulling van zijn detentie en zijn reclassering te verduidelijken. De TB'er informeert over de inhoud en het belang van de verschillende beschikbare of beschikbaar te stellen vormen van hulp- en dienstverlening (op het vlak van onderwijs en vorming, opleiding en tewerkstelling, hulpverlening, sociaal-cultureel vormingswerk, ontspanning, sport,...), oriënteert deskundig in de waaier van mogelijkheden, motiveert om er gebruik van te maken, verwijst daarnaar door en volgt op.

We zoeken een trajectbegeleider die vanuit een open communicatie kan samenwerken met zijn collega's en andere interne en externe diensten. Hij/zij is in staat een diagnose te maken die als basis kan dienen voor een begeleiding of verwijzing, kan emancipatorisch te werk gaan en beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan. Het CAW verwacht van al zijn medewerkers de nodige zelfreflectie en voldoende leervermogen om met een veranderende omgeving te kunnen omgaan.

AANBOD

 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Contract: halftijds (19u/week) contract onbepaalde duur
 • Verloning: Barema B1c volgens PC 319.01
 • Hospitalisatieverzekering
 • Groepsverzekering
 • 2 extra feestdagen, 2 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit
 • Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding
 • Omniumverzekering dienstverplaatsingen
 • Locatie van tewerkstelling: Gevangenis Mechelen

SOLLICITATIEPROCEDURE
Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Coördinator HR, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via volgende link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=376b2857-3bad-4609-aad1-ead3adbaf536&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Barema B1c volgens PC 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be
  met referentie TB JWW
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Boom Mechelen Lier vzw
Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen