Trajectbegeleider Werk voltijds of 4/5de

Voor de organisatie van “Wijk-Werken” zijn we op zoek naar een trajectbegeleider Werk.

Als trajectbegeleider Werk ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van de zogenaamde Wijk-werk-trajecten in de gemeenten van stadsregio Turnhout.

Achtergrond:

De Vlaamse regering heeft een nieuw systeem van “Wijk-werken” opgezet  (voorheen: PWA-stelsel) om werkzoekenden te begeleiden en hun kansen naar regulier werk te verhogen. Mensen tewerkgesteld als “wijk-werker” worden ingezet bij de gebruikers van het Wijk-werken in activiteiten die aanvullend zijn aan het reguliere circuit:  beperkt tuinonderhoud bij oudere mensen, toezicht in scholen, ondersteuning van de gemeentediensten bij het klaarzetten van evenementen,  administratieve ondersteuning in een vzw,  verpakken in een landbouwbedrijf, …

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: B1-B2 niveau van de lokale besturen
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij tin.doms@stadsregioturnhout.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Stadsregio Turnhout
Campus Blairon 720
2300  Turnhout