Vacature Algemeen Coördinator

In het Netwerk tegen Armoede werken 58 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op
alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen is een belangrijke opdracht voor het Netwerk tegen Armoede.
Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk tegen Armoede dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie. Ook op juridisch
vlak ondernemen wij acties. Dit alles met het oog op armoedebestrijding!
Het Netwerk tegen Armoede werkt tot slot ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen.
Het Netwerk tegen Armoede is op zoek naar een gedreven en ervaren Algemeen Coördinator.

Algemene taakomschrijving

1. Visie en strategie ontwikkelen

- De Algemeen Coördinator zorgt voor de ontwikkeling van een visie en strategisch beleid, met gedragenheid van mensen in armoede, de leden van het netwerk, het team en de RvB.

- In opdracht van de raad van bestuur heeft de Algemene Coördinator de eindverantwoordelijkheid over de werking van het Netwerk tegen Armoede, meer bepaald de uitvoering van lopende en de voorbereiding van nieuwe meerjarenplannen.

2. Netwerking en samenwerking
- De Algemeen Coördinator treedt in diverse fora, samenwerkingsverbanden, … op als vertegenwoordiger van de organisatie. Daartoe legt en onderhoudt de Algemeen Coördinator externe contacten in functie van netwerking, vertegenwoordiging, samenwerking en aantrekken van (nieuwe) partners uit zowel de non-profit, het beleid als de profit.

3. Leiderschap
- De Algemeen Coördinator coacht de clusterverantwoordelijken in het aansturen van
hun cluster op vlak van taken, voortgang, omkadering, samenwerking en functioneren.

- De Algemeen Coördinator geeft daarnaast direct leiding aan:

- de financieel en administratief verantwoordelijken
- de verantwoordelijke communicatie op vlak van externe communicatie
- de stafmedewerkers binnen het strategisch spoor co-creatie met bedrijven

4. Goed bestuur
- De Algemeen Coördinator organiseert en ondersteunt de werking van de bestuursorganen (Bureau, RvB en AV) van de vzw.
- De Algemeen Coördinator leidt het coördinatieteam en zet het strategisch beleid samen met de clusterverantwoordelijke grondrechten, de clusterverantwoordelijke ondersteuning en de financieel en administratief verantwoordelijke om in een efficiënt
en effectief operationeel beleid.
- De Algemeen Coördinator is verantwoordelijk voor fondsenwerving in de organisatie.
- De Algemeen Coördinator is verantwoordelijk voor het HR-beleid
- De Algemeen Coördinator maakt een kwalitatieve en efficiënte operationele werking mogelijk door het beheer van de infrastructuur (gebouw, kantoor, ICT), contracten en verzekeringen.

Profiel
- Zich kunnen terugvinden in de visie (www.netwerktegenarmoede.be/Visietekst-
Vlaams-Netwerk.pdf) en de ambities van het lopende meerjarenplan 2016-2020 van het Netwerk tegen Armoede.
- Democratische en participatieve leiderschapsstijl om samen met mensen in armoede, verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen en een team
van stafmedewerkers resultaten te boeken in de strijd tegen armoede.
- Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie
- Je beschikt over de managements-vaardigheden nodig om op een waarderende en ondersteunende manier leiding en sturing te geven aan een team van een vijftiental medewerkers elk met hun specifieke expertise.
- In een netwerk met 58 autonome lid-organisaties speel je flexibel in op de specifieke mogelijkheden en uitdagingen van elk van die organisaties.
- Je kan strategisch en beleidsmatig denken.
- Je bent iemand die van nature graag netwerkt en kansen en opportuniteiten ziet.
- Je communiceert vlot in groep, en naar een breed publiek en maakt daarbij gebruik van diverse media
- Je kunt namens een organisatie onderhandelen in een complex veld van belangen.
- Uitgebreide kennis en expertise in politiek en maatschappelijke evoluties, specifiek met betrekking tot Vlaanderen en Brussel, maar ook ruimer.
- Kennis over de leefwereld van mensen in armoede.
- Kennis van de werking van de verenigingen waar armen het woord nemen en de bredere sector.
- Bereid zijn tot regelmatige verplaatsingen binnen Vlaanderen en Brussel.
- Bereid zijn tot avond- en weekendvergadering.

Aanbod:
- Voltijds contract van onbepaalde duur
-  Een gevarieerde en veeleisende functie die beroep doet op een ruim spectrum van uw competenties, kennis en belangstelling
- Een team van gemotiveerde en deskundige collega's
- Een rijk netwerk van verenigingen waar heel wat gedreven mensen (met en zonder armoede-ervaring) actief zijn
- De nodige ondersteuning zodat u zich vlot in deze functie kunt inwerken
- Een aangepaste verloning volgens het paritair comité 329 (loonbarema 319 – K5) met overname van relevante anciënniteit

- Een kantoor vlakbij het station Brussel-Noord, terugbetaling woonwerkverkeer via openbaar vervoer

-Laptop

- Gsm-abonnement

Meer info:
Marc Jans, co-voorzitter Netwerk tegen Armoede, marc.jans@socius.be of 0499/59.37.03


Kandidaatstelling:
Bezorg een uitgebreid CV en motivatiebrief voor 21 januari 12 uur aan
ingrid.glorieux@netwerktegenarmoede.be
Wij voorzien een discrete sollicitatieprocedure.
Gesprekken worden gepland op woensdag 31 januari. Geselecteerde kandidaten zullen op 26 januari een schriftelijke opdracht toegestuurd krijgen ter voorbereiding van het gesprek.

 

 

 

 

Details Werkgever
Netwerk tegen Armoede vzw
Vooruitgangstraat 323/6
1030  Brussel