Vacature inhoudelijk directeur

Vacature Inhoudelijk Directeur – 1 VTE

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen. Momenteel telt het CAW 180 personeelsleden en zijn er activiteiten in een 14-tal locaties.

Taakomschrijving:

Wij zoeken een inhoudelijk directeur binnen het CAW. Je bent samen met jouw collega inhoudelijk directeur verantwoordelijk voor de hulpverlening van het ganse CAW. Samen met alle hulpverleners, de leidinggevenden, de diensthoofden en de algemeen directeur werk je zowel het strategisch beleid uit en volg je de operationele uitvoering op van alle hulpverleningsprocessen binnen de organisatie. Je bent de architect van de overlegorganen, de vertegenwoordiging en zorgt door je helikopterzicht voor een sterk en efficiënte werking van de hulpverlening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je vertegenwoordigt het CAW ook op de verschillende overlegtafels in Vlaanderen en Brussel. Je rapporteert aan de algemeen directeur en zetelt in het directiecomité.

Het CAW is in een organogramtransitie waarbij de bestaande indeling in divisies verlaten wordt en vanaf nu ingevuld wordt in 7 inhoudelijke clusters. Elke cluster heeft een inhoudelijke coördinator

Wij vragen:

• een gemotiveerde medewerker die kan denken op masterniveau;

• voldoende ervaring en voeling met hulpverlening op micro en macroniveau

• voldoende kennis van de werking van een grote welzijnsorganisatie

• ervaring met rechtstreeks en onrechtstreeks aansturen van personeel en coördinatoren

• op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren;

• grondige kennis van de sociale kaart van Brussel en van de Brusselse ‘instellingen’

• ervaring met onderhandelingen en met werken in een ‘grotere’ structuur

• ervaring met wetenschappelijk onderzoek is een pluspunt

• interesse voor de ‘beheers’thema’s van een organisatie

• ervaring met projectwerking

• ervaring met de opmaak van beleidsplannen en overheidsdenken

Profiel:

• vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren;

• flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak;

• bereid tot interne en externe samenwerking;

• interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek;

• bereid tot bijscholing;

• tweetaligheid (NL- FR)

Ons aanbod:

• een boeiende job binnen een dynamische organisatie in hartje Brussel;

• voltijds contract van onbepaalde duur, marktconforme verloning binnen PC 319.01;

• extra’s: gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, maaltijdcheques, extra verlof, …

Procedure Indien u zich in dit profiel herkent verwachten we uw sollicitatiebrief en c.v. ten laatste op 20 januari 2018 per email naar jobs@cawbrussel.be met als onderwerp: vacature inhoudelijk directeur Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Van Thienen, algemeen directeur, 0477/560 103  een uitgebreid functieprofiel is ter beschikking. De gesprekken zullen doorgaan in de eerste helft van februari.

CAW Brussel vindt uw talent belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of handicap

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@cawbrussel.be
    met referentie Vacature inhoudelijk directeur
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Brussel
Priemstraat 19A
1000  brussel