Vacature Teamverantwoordelijke in de Bijzondere Jeugdbijstand (PC 319.01) M/V De Kerhoek te Zomergem

Organisatie :

vzw aPart met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent is werkzaam in de sectoren Onderwijs en Welzijn en begeleidt jongeren in verschillende projecten.

Vzw aPart heeft een vacature van teamverantwoordelijke voor haar team “De Kerhoek”, Kerhoek 31, 9930 Zomergem.

De teamverantwoordelijke staat in voor de dagelijkse leiding van zijn team en de operationele werking ervan. Dit betreft evengoed het volledig pedagogisch team als de administratieve medewerker.

Hij/zij werkt mee aan de uitbouw van de cluster waartoe het team behoort en denkt mee rond de uitbouw van de hele organisatie.

Hij/zij neemt deel aan het clusteroverleg van de teamverantwoordelijken.

De teamverantwoordelijke heeft een belangrijke brugfunctie tussen de cluster- coördinator en zijn team.

Daarbij houdt hij/zij rekening met de kwaliteitseisen en de uitgangspunten van de organisatie.

Hij/zij werkt in een tandemfunctie samen met de pedagogische verantwoordelijke.

Hij/zij behoort tot het middenkader en legt verantwoordelijkheid af aan de cluster- coördinator.

Omschrijving :

Je zorgt voor de werkorganisatie (opstellen uurrooster, verlofregeling,..)

Je bent aanspreekpunt voor jongere, ouders, verwijzers en relevante derden

Je neemt deel aan intern en extern overleg, in samenspraak en in afspraak met de pedagogische verantwoordelijke

Je bouwt mee aan het pedagogisch beleid binnen het team, in overleg met je collega pedagogische verantwoordelijke, binnen de visie van vzw aPart en gemaakte inhoudelijke beleidskeuzes.

Je volgt actuele tendensen op in de omringende hulpverleningswereld.

Je hebt een rol in aanwerving, evaluatie en coaching van medewerkers.

Je bent ingeschakeld in het permanentiesysteem binnen het team.

Je denkt binnen vzw aPart mee over visie en de vertaling ervan naar de praktijk van het team.

Je signaleert sterktes en zwaktes in de werking en stuurt bij waar nodig.

Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de algemene staat van onderhoud van de campus.

Profielvereisten :

Je bent in bezit van een sociaal, pedagogisch diploma minimum bachelor minimum 5j ervaring

Je beschikt over uitgesproken organisatorische vaardigheden.

Je beschikt ruimschoots over communicatieve vaardigheden.

Je bent dynamisch, kritisch en participatief ingesteld.

Je kan planmatig werken.

Je kan zelfstandig werken maar bent ook een uitgesproken teamspeler, gericht op samenwerking.

Je bent flexibel en toch vasthoudend waar nodig.

Je beschikt over hulpverlenende vaardigheden.

Je kan een team leiden en enthousiasmeren.

Je kan coachen en superviseren.

Je kan inzichts- en blikverruimend werken.

Je bent stressbestendig.

Je bezit een uitgebreide kennis van relevante theoretische referentiekaders eigen aan de organisatie.

Je hebt zicht op de ontwikkelingen binnen de sector.

Je bent bereid om je eigen aanpak en houding bespreekbaar te stellen.

Je kan omgaan met de positie als brug tussen team en directie, je bent meerzijdig partijdig naar team én de totale organisatie.

Je bent discreet.

Je hebt een rijbewijs B en kan beschikken over een wagen.

Tijdsregeling :

Vast contract, jobtime 100% (38 uur per week)

 

 

Aanbod :

Vast contract, jobtime 100%.

Verloning barema B1B in het PC 319.01 + premiesysteem

Indiensttreding 1 februari 2018

Boeiende werksfeer

Plaats Tewerkstelling : De Kerhoek, Kerhoek 31,9930 Zomergem

Solliciteren :

Contactpersoon: bijkomende info te verkrijgen bij Ann Reed (verantwoordelijke Personeel  0474/929617) of bij Raf De Mulder (clustercoördinator 0499512494)

Gelieve te solliciteren voor  4 december 2017 via mail  naar  ann.reed@vzwapart.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: PC 319.01 barema B1B
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij ann.reed@vzwapart.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
De Kerhoek
Kerhoek 31
9930  Zomergem