Verantwoordelijke Direct Marketing & Communicatie Fondsenwerving bij 11.11.11 (100%, onbepaalde duur)

VERANTWOORDELIJKE DIRECT MARKETING & COMMUNICATIE FONDSENWERVING (100% onbepaalde duur)

Je werft fondsen voor de partners en de werking van de organisatie 11.11.11 bij bestaande en nieuwe donateurs en verzorgt de ondersteunende marketing en communicatie. Je maakt deel uit van het team Fondsenwerving en rapporteert aan het Diensthoofd Fondsenwerving.

Wat doe je ?

· Je voedt mee de algemene fondsenwervingsstrategie en denkt mee na over nieuwe fondsenwervingspistes en bent bereid om te ondersteunen waar nodig, bijvoorbeeld bij een fondsenwervend event.

· Je bent verantwoordelijk voor het direct mailing beleid.

· Je concipieert en schrijft fondsenwervende mailings. Je doet research bij onze leden en eigen partners met als doel wervende verhalen te verzamelen. Je selecteert de doelpublieken uit de database. Je werkt samen met externe leveranciers voor de druk en de verzending. Je volgt de resultaten van de direct mailing op, analyseert ze en koppelt ze terug.

· Je doet de redactie van de fondsenwervende materialen voor de jaarlijkse campagne (het drukwerk dat huis-aan-huis wordt bedeeld). Ook hier ben je verantwoordelijk voor het hele proces: van de copywriting, over de lay-out tot de druk.

· Je schrijft het schenkersblad en andere communicaties voor onze schenkers met als doel de kennis van onze werking bij de schenkers te verhogen.

· Je doet prospectie naar nieuwe donateurs en test nieuwe kanalen.

· Je hebt oog voor online en offline en werkt aan een optimale integratie van beide. Je houdt de webpagina's voor schenkers up to date, schrijft de digitale nieuwsbrief en vertaalt de fondsenwervingscampagnes naar sociale media toe. Je werkt hiervoor samen met de collega's van de dienst Communicatie.

· Je onderhoudt de relaties met de schenkers door te bedanken voor de steun, door informatie op maat te geven, en door gepast te reageren op suggesties en opmerkingen. Je leert onze donateurs kennen en begrijpen, zodat je weet hoe je het best nieuwe donateurs werft en een goede lange termijn relatie met hen uitbouwt.

· Je coördineert de bestellingen en de leveringen van het fondsenwervende drukwerk voor onze vrijwilligers.

· Je bewaakt de vooropgestelde budgetten.

· Je bewaakt de financiële en administratieve opvolging van diverse initiatieven zoals de redactie van dossiers voor gemeentelijke toelagen en de begeleiding van de opmaak van de financiële verslaggeving voor gemeenten en vrijwilligersgroepen.

Wie ben je?

Noodzakelijke competenties

Je hebt een hogere opleiding Marketing of gelijkwaardig door ervaring;

Je beschikt zowel over commerciële feeling als over voeling met het 11.11.11-publiek ;

Je hebt een creatieve geest en een vlotte pen;

Je kunt vlot overweg met sociale media;

Je legt vlot contacten, kunt goed onderhandelen en bent in staat om lange termijn relaties op te bouwen;

Je kunt vlot cijfergegevens analyseren, planningen opmaken en opvolgen.

Je bent vertrouwd met budgetbeheer en databanken.

Je hebt kennis of affiniteit met direct mail en drukwerkbegeleiding en ervaring met fondsen werven;

Je bent een organisatietalent en bent gewend om zelfstandig, planmatig en doelgericht te werken.

Wenselijke competenties

Je hebt liefst kennis van of affiniteit met fotografie of beeldvorming;

Je bent een echte teamspeler en goede communicator;

Je hebt bij voorkeur kennis van of affiniteit met de Noord-Zuidsector.

Als je bij 11.11.11 werkt ga je akkoord met onze vijf basiswaarden: open communcatie, pluralisme, gendergevoelig en milieubewust zijn, en tot slot verantwoord omgaan met financiële middelen

HOE WORD JE ONZE NIEUWE COLLEGA?

Schriftelijke kandidaturen, vergezeld van curriculum vitae moeten worden opgestuurd naar Mw. Jo de Smet - Vlasfabriekstraat 11- 1060 Brussel, of per e-mail: vacatures@11.be voor dinsdag 23 januari 2018 om 09.00uur.

Op basis van deze brieven zal een eerste selectie worden gemaakt.

Een aantal kandidaten zal gevraagd worden om op dinsdag 30 januari 2018 een schriftelijke proef te maken vanaf 10.00u, eventueel gevolgd door een gesprek vanaf 13.30u in de lokalen van 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel

Hou deze datum dus zeker al vrij.

Plaats van tewerkstelling: Nationaal 11.11.11-secretariaat, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel

Indiensttreding: april – mei 2018

Meer informatie over de job kunt u tijdens de kantooruren krijgen bij Peter Van Craenenbroeck (02/536.11.30 of 0495/21 52 63).

In het kader van diversiteit kan je als kandidaat aangeven welke aanpassingen of ondersteuning je nodig hebt bij je sollicitatie. Wij bekijken dan of dit haalbaar is. Hetzelfde principe geldt voor de werkomstandigheden.

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Uurregeling:

 

Voltijdse job: 37u30' per week, zijnde 7u30' per dag. Naast de 20 dagen vakantie waarop elke werknemer die het jaar vooraf gewerkt heeft in de privésector recht heeft, per jaar 10 dagen arbeidsduurvermindering (gedeeltelijk collectief vastgelegd).

Personeelsleden van 11.11.11 worden verwacht actief deel te nemen aan de 11.11.11.-actie. Hiervoor wordt gedeeltelijk compensatie gegeven in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Standplaats:

11.11.11 secretariaat, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel (op wandelafstand van het Zuidstation)

Salaris:

11.11.11 past volgende arbeidsvoorwaarden toe:

Barema 5 van 11.11.11. Beginloon (brutomaandloon voltijds)2.427,11 – 10 jaar ervaring (voltijds) 3.136,99- eindloon (31 j ervaring voltijds) 4.247,44; Nuttige werkervaring wordt in aanmerking genomen;

11.11.11 betaalt bovendien een brutomaandloon uit als eindejaarspremie;

Naast het brutoloon betaalt 11.11.11 een maandelijkse netto ICT-vergoeding van 40€ uit voor 100% tewerkstelling;

Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer via derdebetalerssyteem;

Fietsvergoeding;

Maaltijdcheques.

Andere voordelen:

 • Meeruren kunnen gedeeltelijk gecompenseerd worden;
 • Terugbetaling eventuele kosten voor babysit (voor avondvergaderingen en tijdens het weekend);
 • Glijdende uren, een aangename werksfeer waar aandacht is voor de "work-life balance".

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@11.be
  met referentie Verantwoordelijke Direct Marketing & Communicatie Fondsenwerving
 • Indiensttreding:
Meer informatie
 • tijdens de kantooruren krijgen bij Peter Van Craenenbroeck (02/536.11.30 of 0495/21 52 63).
Werkgever
11.11.11 vzw
Vlasfabriekstraat 11
1060  Brussel