VERANTWOORDELIJKE INTERNE AUDIT

In het kader van de verdere ontwikkeling van zijn activiteiten, zoekt BTC een (m/v):

VERANTWOORDELIJKE INTERNE AUDIT
voor de hoofdzetel in Brussel

Ref.: BRU/17/31AI

Plaats van tewerkstelling: Brussel, korte missies in het buitenland moeten worden voorzien
Duur van de overeenkomst: contract van onbepaalde duur
Vermoedelijke datum van indiensttreding: 01/01/2018
Bruto maandsalaris: (klasse 7 HQ) 5.142,56 euro voor 10 jaar relevante ervaring. Het salaris zal berekend worden in functie van het reële aantal jaar relevante ervaring. Maaltijdcheques, verzekering ziekenhuisopname en gezondheidszorg, groepsverzekering, ETHIAS-Assistance 24u/24u, 13e maand, dubbel vakantiegeld.

Functie

U staat in voor het bezorgen van relevante informatie aan het Auditcomité, de algemene directeur en/of het management met betrekking tot de evaluatie van de goede werking van de diensten van Enabel, van de ingevoerde procedures, van de efficiëntie van het interne controlesysteem in het bijzonder en van de beheersing van de risico's in het algemeen.

U besteedt speciale aandacht aan de kernopdrachten van Enabel teneinde een behoorlijke garantie te kunnen geven over de mate waarin de activiteiten door Enabel beheerst worden.

U werkt aanbevelingen en verbetervoorstellen uit en stelt ze voor teneinde de managers te helpen hun doelstellingen te behalen en de werking van de organisatie te verbeteren.

U valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het Auditcomité.

U beschikt over een medewerker die nog aangeworven wordt.

Uw voornaamste verantwoordelijkheden zijn:

1. Het uitvoeren van allerlei soorten audits m.b.t. de kerntaken van Enabel, met name audits inzake conformiteit, (compliance audit), audits op de autocontrole binnen de projecten, en operationele, organisationele, kwaliteits- en managementsaudits die betrekking hebben op de evaluatie van de goede werking van de organisatie en van de ingevoerde procedures, en deelnemen aan verschillende soorten audits, met name inzake financiën, ICT, kwaliteit, enz.
2. Het systematisch en methodisch beoordelen van de procedures inzake risicoanalyse en van het systeem voor interne controle.
3. Het verlenen van advies of proactieve aanbevelingen met betrekking tot nieuwe procedures.
4. Het promoten van interne controle en risicobeheer binnen de organisatie en het bevorderen van de ontwikkeling van het beter beheer van de organisatie.

Bovendien is de Verantwoordelijke Interne Audit de vertegenwoordiger van het Integriteitsbureau en volgt hij/zij het beheer van integriteitsdossiers op met inachtneming van het vertrouwelijk karakter van de informatie en de onafhankelijkheid.

Profiel

Diploma:

• Masterdiploma vereist.
• Lidmaatschap van een beroepsvereniging (I.I.A., B.I.B.F. of I.B.R.) alsook een erkenning als Certified Internal Auditor zijn een aanvullende troef.

Ervaring:

• Minstens 10 jaar ervaring in audit, waarvan minstens 5 als manager van een auditdienst.
• Ervaring met het uitvoeren van korte opdrachten in het buitenland.

Competenties:

• Kennis van boekhouding, overheidsopdrachten en interne audit.
• Kennis van bedrijfsbeheer, risicoanalyse, interne controle, informaticatoepassingen m.b.t. systeemanalyses.
• Helder en efficiënt kunnen communiceren;
• Kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.
• Kennis van de meest gebruikte informaticatoepassingen (MS Office) en beschikbare ERP+-module en Pentana-applicatie.

Interesse?

Solliciteer ten laatste op 10/12/2017 via onze website: https://www.btcctb.org/nl/content/jobs

Indien u de uitgebreide Jobarchitectuur wenst te ontvangen, contacteer dan humres@btcctb.org. Als u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen op het nummer 02 505 18 65.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie BRU/17/31AI
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
BTC Belgisch ontwikkelingsagentschap
Hoogstraat 147
1000  Brussel